Podstata pracovnej cesty je v tom, že zamestnanec vykonáva prácu na inom mieste, ako je jeho dohodnuté pravidelné pracovisko na účely poskytovania cestovných náhrad alebo miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Pracovná cesta je teda čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. S tým súvisí aj poskytovanie stravného. Zamestnanec má nárok na stravovanie podľa Zákonníka práce (napríklad formou gastrolístka), ak na pravidelnom pracovisku pracuje viac ako štyri hodiny počas pracovnej zmeny. Ak ide na pracovnú cestu, čas, ktorý strávi na pracovisku, treba posúdiť samostatne a čas, ktorý strávi na pracovnej ceste, treba takisto posúdiť samostatne. Predpokladajme, že pracovník začne pracovať ráno o ôsmej hodine na pravidelnom pracovisku, o jednej hodine poobede ho zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu, na ktorej zotrvá do šiestej hodiny. V rámci jedného dňa mu teda vznikne nárok aj na gastrolístok, aj na náhradu stravného podľa zákona o cestovných náhradách.