17.03.2006, 00:00

Prevádzkové náklady na auto znižujú aj kvalitné pohonné látky

Ak majiteľ motorového vozidla chce, aby jeho motor vo vozidle vydržal dvadsať rokov, mal by používať pohonné látky podľa odporúčania výrobcu.

Ak sa pred vami pohybuje moderné auto a z jeho výfuku sa valí čierny dym, znamená to, že jeho vlastník síce vynaložil dosť peňazí na kúpu vozidla, ale používa nekvalitné pohonné látky. Možno nakupuje palivo z traktorovej stanice, ktorá investuje do pohonných látok od neznámeho dodávateľa. Motor tak veľmi rýchlo stráca vlastnosti, na ktoré bol pôvodne skonštruovaný. Môže sa stať, že namiesto plánovanej kalkulácie 500-tisíc kilometrov za dvadsať rokov sa jeho životnosť a výkon znížia na polovicu.

Riaďte sa odporúčaním výrobcu
Tým, že výrobcovia motorov používajú špičkovú techniku nasadenú do ovládania procesov v spaľovacích motoroch, požadujú aj vysokú kvalitu palív, ktoré sú vhodné pre daný motor. Ak teda motorista chce, aby jeho motor vo vozidle vydržal dvadsať rokov, mal by používať pohonné látky podľa odporúčania výrobcu. Vtedy je zaručené, že bežným servisom dosiahne, aby motor bez zásahu servisných pracovníkov vydržal napríklad prísne predpísaných 80 000 kilometrov alebo päť rokov (predpis EURO 3), prípadne 100 000 kilometrov alebo päť rokov (EURO 4) na úrovni kontrolovaných limitov EC (prototypu). Po roku 2010 je predpoklad dodržania kontrolovaných plynných emisií až 160 000 kilometrov.
Pri používaní nekvalitného paliva môže motorista v konečnom dôsledku poriadne prerobiť. Náklady na výmenu celého hnacieho systému tvoria aj tretinu z hodnoty vozidla. "Najhoršie je, ak sa v motore, ktorý bol pôvodne postavený pre určené kvapalné palivo, použije alternatíva iného paliva, napríklad plynné palivo alebo namiesto kvapalného fosílneho paliva prírodné palivo. Užívateľ by sa potom nemal čudovať, že napríklad výmenné lehoty oleja sa podstatne skrátia," hovorí Ján Lešinský z Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Benzín a nafta musia byť čisté
Platí niekoľko zásad. Do paliva nie je vhodné liať vodu, miešať ho s iným palivom alebo v čase núdze naliať do nádrže pol deci borovičky. Dôležité je dodržiavať výmenné lehoty motorového oleja a ďalších kvapalín (brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, kvapalina pre klimatizáciu).
Okrem toho dnešné motory sú náročné na čistotu paliva. Môže sa napríklad stať, že čerpacia stanica, ktorá nebola dlhší čas v prevádzke, podcení čistenie veľkej nádrže a doplní do nej len palivo. Ak sú pohonné látky znečistené, pri veľmi malých dávkach, ktoré sa vstrekujú cez veľmi malé otvory, motorista riskuje, že vo vstrekovacích jednotkách sa upchá niektorý otvor. Motor následne nefunguje primerane. "Ak vodič nevymení v správnom čase napríklad čistiacu vložku (vzduchový filter) a pohybuje sa zväčša v prašnom prostredí, znečistenie zvyšuje podtlak v sacom potrubí, a tým spôsobuje, že motor pracuje v úplne inom zaťažení (motor neťahá)," vysvetľuje Lešinský. Platí tiež, že aj jedno natankovanie, ak je nečisté, môže upchať filtre a spôsobiť škodu.
Menším problémom je, ak namiesto pohonných látok s oktánovým číslom 98 budete tankovať benzín s oktánovým číslom 95. Oktánové číslo hovorí o tom, či chcete využívať všetky vlastnosti motora alebo budete jazdiť opatrne. Dnešné automobily sú väčšinou skonštruované tak, že aj pri snahe zvýšiť výkon motora vás pri nevhodnom oktánovom čísle do väčšieho výkonu jednoducho nepustia.

Tankujte na overených pumpách
Niekoľkohalierový alebo korunový rozdiel v cene paliva ešte nehovorí o jeho nižšej kvalite. Môže to byť znak konkurenčného boja alebo si niektorá spoločnosť pripočítava vyššiu maržu. Platí však, že je dobré tankovať v osvedčenom prostredí. "Myslím si, že najlepšie je tankovať tam, kde nakupuje pohonné látky veľa vodičov áut. Aj pri palivách sa prejavuje čas starnutia. Najlepšie je teda tankovať tam, kde sa míňa najviac paliva," konštatuje Lešinský.
Platí aj to, že ak je palivo kvalitné, pri dopĺňaní vlastnej nádrže sa na jeho hladine netvorí pena. Ak sa tvorí, palivo je pravdepodobne staré.

Zloženie palív sa zmenilo
V druhej polovici minulého storočia sa začal veľmi silný tlak na znižovanie výfukových emisií motorových vozidiel. Aj konštruktéri sa viac zamerali na podmienky procesov, ktoré prebiehajú vo valci, teda na spaľovanie zmesí pohonných látok so vzduchom. Výsledkom je aj to, že benzín a nafta nie sú rovnaké ako pred 50 rokmi. "V motoroch sú elektronicky ovládané a riadené procesy. Aby od okamihu zapálenia až po vstreknutie jednej dávky do valca prebiehal proces dokonale, potrebujeme aj primerané palivo. Kým napríklad v bývalej nafte bolo 500 dielov z milióna síry (500 ppm síry), dnes je to 50 dielov (na Slovensku ešte menej) -- od roku 2009 to bude len 10 ppm. Obsah síry ovplyvňuje schopnosť efektívne spaľovať naftu (ale aj benzín, kde jej bolo tradične menej) v spaľovacom priestore. Síra bola zdrojom zápachu, preto naftové motory neboli medzi verejnosťou populárne. Takisto znemožňuje dokonalé spálenie zmesi odparenej nafty so vzduchom pri určitom tlaku a teplote, čím sa vytvára určitá časť nespálených uhľovodíkov," vysvetľuje Lešinský. Pri benzíne zase platí, že pri motoroch, ktoré majú priamy vstrek paliva do valca, je menej času na prípravu tohto procesu, a preto je väčší tlak na kvalitu benzínu.

* Výkon prvého motora, ktorý začal fungovať v roku 1896, bol 0,68 kW z jedného litra zdvihového objemu. Výkon motora novoregistrovaných automobilov v rámci celej Európy stúpol za posledných päť rokov v priemere zo 43 kW na 48 kW z litra zdvihového objemu. Dnešné motory, ktoré sa používajú na Slovensku, majú výkon od 30 do 90 kW z litra.

* Za posledných 15 rokov vzrástol počet registrovaných vznetových motorov zo 14 percent na 50 percent. Rozhodla cena nafty a podstatne vyššia účinnosť vznetového motora. Pri porovnateľných parametroch (výkon, akcelerácia, živosť vozidla) a rovnakej cene benzínu a nafty má vznetový motor vždy o 20 až 30 percent nižšiu spotrebu pohonných látok. Tým, že sa cena nafty zvyšuje, množstvo registrácií vozidiel so vznetovým motorom začína v Rakúsku a Nemecku pomaly klesať.

* Nekvalitné palivo:
-- znižuje životnosť motora v danom vozidle, častejšie je potrebný servis
-- znižuje výkon motora
-- motorista musí viac pritláčať na "plynový" pedál