27.07.2005, 00:00

Spoločná kampaň o výhodách eura

Európsky parlament vyzval členské krajiny únie 6. júla, aby sa pridali k spoločnej kampani o výhodách eura. Schválená správa zdôrazňuje viacero výhod hospodárskej menovej únie: cenovú stabilitu, uľahčenie obchodu a cestovania, ľahšiu porovnateľnosť cien, zníženie nákladov na platby, vylúčenie rizika výmenných kurzov v eurozóne a dostupnosť lacnejších peňazí ako dôsledok historicky najnižších úrokových sadzieb. V správe sa hovorí aj o "neobľúbenosti eura medzi určitými skupinami občanov". To je podľa poslancov "v rozpore so skutočnosťou, že zavedenie eura je pravdepodobne najúspešnejší projekt, ktorý sa v Európe uskutočnil". Napriek tomu časť európskej verejnosti vníma euro negatívne a ako problém sa ukazuje, že táto tendencia podľa prieskumov verejnej mienky rastie. Poslanci nabádajú, aby jednotná mena zostala pre Európsku úniu prioritou komunikácie. Verejnosti treba podľa poslancov naďalej vysvetľovať výhody spoločnej európskej meny. Majú sa pri tom využívať "moderné marketingové techniky". Európska centrálna banka má každý rok zverejňovať číselnú analýzu výhod, ktoré euro prinieslo obyčajným občanom, a uviesť konkrétne príklady toho, že používanie eura pozitívne ovplyvnilo každodenný život ľudí. Táto správa sa má dostať na stôl Európskeho parlamentu. EP kladie dôraz aj na potrebu sústrediť sa na obavy občanov z troch starších členských štátov, ktoré euro dosiaľ neprijali (Veľká Británia, Švédsko a Dánsko). Európska komisia by mala navrhnúť konkrétne akčné plány, ktoré by pomohli vládam týchto krajín presvedčiť ich skeptickú verejnosť. Komisia by mala pomáhať aj novým členským štátom pripraviť intenzívnu informačnú kampaň, ktorá by presvedčila občanov o výhodách eura. Dvojaké cenovky na tovaroch v období troch mesiacov pred zavedením a až dvanásť po zavedení eura môžu pomôcť odbúrať obavy zo zdražovania a zároveň pôsobiť aj proti snahám obchodníkov zarobiť na prechode na euromenu. Aby sa neopakovali chyby z prechodov na euro v minulosti, mala by sa v súčasných krajinách eurozóny urobiť analýza nesprávnych postupov a prípadov nadmerného zaokrúhľovania cien smerom nahor. V porovnaní so starými členskými štátmi sa v nových krajinách EÚ platí viac v hotovosti než elektronicky. Práve toto by mala komisia zohľadniť pri príprave prechodu na euro v nových štátoch. EP žiada ďalšie finančné prostriedky na zriadenie Národného fóra pre euro, ktoré by patrilo do kompetencie ministra financií v každom členskom štáte. Podľa europoslancov by sa mal posilniť model twinningu, v rámci ktorého by novému štátu ako "poradca" pomáhala krajina z eurozóny.
Poslanci schválili pozmeňovací návrh, ktorý vyzýva komisiu, aby vypracovala správy o najlepších postupoch. Národné, regionálne a miestne úrady by mali zakladať miestne centrá, kde by mohol ktokoľvek ohlásiť zneužívanie novej meny a neodôvodnené zvyšovanie cien. Parlament požiadal komisiu, aby zverejnila rozbor o nadmernom množstve bankoviek v hodnote 500 eur v obehu, a varuje pred prípadnými rizikami z prania špinavých peňazí. Význam päťstoeurových bankoviek, ktorých existencia sa pôvodne zdôvodňovala návykmi spotrebiteľov, poslanci spochybnili poukázaním na zvyšujúci sa podiel elektronického obchodovania v transakciách.