24.08.2005, 00:00

Európske fórum v Alpbachu

Lisabonský proces bude témou rokovaní Európskeho fóra Alpbach, ktoré sa koná do piatka v Rakúsku. Podľa tejto stratégie schválenej na summite Európskej únie v roku 2000 v Portugalsku sa má Európa stať do roku 2010 najvýkonnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete. Predpokladal sa pritom trojpercentný hospodársky nárast a vytvorenie nových pracovných miest s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť. Doterajšia bilancia tomu však nenasvedčuje, a preto musí Európska komisia lisabonský plán zreformovať.