21.07.2004, 00:00

Nezamestnaným vychádzajú v ústrety aj obce

Zlepšiť situáciu dlhodobo nezamestnaných majú na Slovensku snahu aj niektoré obce, o čom svedčia rôzne projekty. Medzi také patria Domaňovce v okrese Levoča, ktoré v rámci schváleného projektu Nový život rozbehli aktivity na pomoc nezamestnaným.
Projekt, ktorý podávala obec ako príjemca grantu Európskej únie, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ešte prostredníctvom bývalého Národného úradu práce, rozbehla v decembri minulého roku. Bude trvať desať mesiacov.
Cieľom jeho realizátorov bolo zníženie nezamestnanosti a podpora samozamestnania. Je v ňom zapojených 24 tunajších obyvateľov. V dedine evidujú v súčasnosti okolo 90 nezamestnaných. "Pôvodne sme uvažovali, že naším partnerom v uvedenom projekte bude aj mikroregión Miloj Spiš, kde sú obce okresu Spišská Nová Ves. Ide o 14 obcí od Spišskej Novej Vsi až po Spišské Vlachy vrátane nich, ale tento zámer nám neprešiel, pretože už ide o Košický kraj," uviedla starostka obce Mária Korbová. "Ak by sme boli žiadali o výnimku, narušil by sa časový harmonogram projektu," dodala. Projekt je rozčlenený na viacero výstupov. Je to predovšetkým psychologické poradenstvo, čím sa sleduje zlepšenie orientácie nezamestnaných na trhu práce. Ďalej nasleduje rekvalifikácia účastníkov, čo im umožní získať osvedčenia o jej absolvovaní a dopomôže im k samozamestnaniu v oblasti služieb formou živností ako je kaderníčka, vizážistka, koloristka, obuvník alebo samostatne hospodáriaci roľník.
Časť vzdelávacích aktivít už v Domaňovciach ukončili, a to obnovu a rozvoj zamestnaneckých zručností v rozsahu 60 hodín. Boli i na týždennej exkurzii v Poľsku. V apríli prebiehal kurz zameraný na vytvorenie súkromnej firmy.
Do projektu sú na základe výberového konania zaradení evidovaní nezamestnaní z dvoch najrizikovejších skupín, a to dlhodobo nezamestnaní a ženy nad 40 rokov veku. "Trochu ma mrzí, že o účasť v projekte nebol až taký záujem, ako sme predpokladali. Týmto ľuďom chýba určitá motivácia," analyzovala skutočnosť starostka a podotkla: "Sú v ňom síce zapojení aj ľudia, ktorí majú nárok na aktivačný príspevok, ale je ich málo. Nemyslím si, že je správne, že ho dostávajú iba nezamestnaní, ktorí sú v hmotnej núdzi. Domnievam sa, že každý, kto preukáže nejakú aktivitu, má byť motivovaný. Potom by sa nestalo, že niektorí sem prišli s nechuťou. Mali dojem, že niekto ich do niečoho núti. Potešiteľné však bolo to, že po niekoľkých hodinách kurzu sa ich postoje výrazne zmenili. Boli radi, že ho navštevujú. Znamená to teda, že pre rozhodnutie aktivizovať sa týmto smerom by mali byť všetci nejako motivovaní, a to bez ohľadu na to, či je príslušný človek v hmotnej núdzi alebo nie, mal by dostať aktivačný príspevok. Ak by to tak bolo, zapájalo by sa v obciach viacej ľudí do obecných služieb, ale aj do projektov a sami by vyhľadávali akékoľvek aktivity vrátane vzdelávacích."