Ženské meno Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom "vlasatá", "mladá". Meno Juliána má zase latinský pôvod, s významom "patriaca rímskemu rodu Júliovcov". Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien, oslovujeme Julka, Julinka. Júlie, Juliány, ktoré oslavujú spolu meniny 22. mája, sú odmalička pôvabné. Mohli by sme ich pokladať za odmerané, kým ony sa boja pripútať sa k niekomu alebo ukázať, že sú zraniteľné. Sú aj nadmieru vznešené a výrazne spoločenské. Keďže Júlie, Juliány majú pevnú vôľu, dokážu prekonať mnohé životné ťažkosti. Nemali by sa dať celkom pohltiť prácou ani preháňať to s opatrnosťou. Ich životaschopnosť je pozoruhodná. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastnými farbami Júlie a Juliány sú biela a zelená. Ochranné rastliny pre ne sú myší chvost, fialka, ochranné kamene koral a opál.
(TASR)