"Neustály tlak na znižovanie nákladov, zvyšovanie produktivity a kvality výrobkov vedie manažérov k tomu, aby hľadali nové cesty ako zefektívňovať výrobné procesy. K tomu však potrebujú mať k dispozícii hodnoverné dáta o využití výrobných zariadení, o ich kapacite, o prestojoch, poruchách, použitých taktov strojov, ale tiež o technologických procesoch," hovorí riaditeľ pre stratégiu akciovej spoločnosti I. D. C. Holding Jozef Trnovec. To je podľa neho hlavný motív, prečo vo firme uvažujú o zavedení riešení MES, ktoré takéto informácie vedia poskytnúť. MES systémy sú v podniku schopné zaplniť medzeru medzi transakčnými informačnými systémami a riadiacimi systémami výrobných zariadení. Inými slovami, zabezpečujú efektívny zber a spracovanie dát z výrobných zariadení a ich vizualizáciu pre manažérov. Podporujú podľa neho objektivizáciu výrobných dát, zavádzanie štatistických metód riadenia kvality. Nahrádzajú často veľký počet zošitov, v ktorých výrobní zamestnanci v minulosti viedli často neobjektívne záznamy o výrobe, a to aj v podnikoch so špičkovými ERP aplikáciami.
Slovenský tvorca systémov MES, žilinská spoločnosť IPESOFT, ich už našil na mieru niekoľkým slovenským podnikom. Ich implementáciu hodnotia ako výrazný krok vpred. Cenia si najmä posun v optimalizácii výrobného procesu. Medzi podniky, ktoré na Slovensku najdlhšie využívajú systémy MES, patrí závod Slovenských elektrárni - Elektrárne Nováky. Tieto riešenia aplikujú od roku 1996. Podľa vedúceho správy systémov kontroly a riadenia nováckej elektrárne Igora Ondrejmišku po ich zavedení sa vytvorili podmienky pre operatívnejšie hodnotenie výroby a prevádzky, analýzy chýb a porúch, diagnostiku a kontrolu zariadení, efektívnejšie riadenie výroby -- hlavne poskytovaných podporných služieb. Vybrané informácie sa sústreďujú v jednom centre a po spracovaní sa v reálnom čase dostávajú dnes už k 120 užívateľom. Systém sa stal "vzorom" pre nasadenie i do ostatných závodov .
Akciová spoločnosť Tento Žilina má Systém komplexných výrobných informácií zavedený na papierenských strojoch a zberovej linke od začiatku až do prepojenia do systému SAP. "Zdá sa, že sme úspešní vo vychytávaní "detských chorôb". Momentálne zvažujeme možnosť zastrešiť pod tento dáždnik i spracovateľské linky," hovorí riaditeľ nákupu spoločnosti Ladislav Šebo. Firma sa o tento systém začala zaujímať pred tromi rokmi. Hlavné prínosy MES riešenia podľa Šeba pocítili ľudia na druhom stupni riadenia, pre ktorých je toto riešenie určené predovšetkým. Technológ už nemusí ísť priamo k zariadeniu, stačí, keď ho skontroluje vo svojom PC. Oceňuje tiež možnosť uchovávať histórie dát, čo umožňuje znížiť dohady o dôsledkoch rôznych situácií a zefektívniť hľadanie rezerv vo výrobe.
Ešte len čerstvé skúsenosti so zavedením systému má spoločnosť RONA Lednické Rovne. Jeho ostrú prevádzku spustili po dvojmesačnej skúšobnej lehote v septembri minulého roku. "V súčasnosti využívame ešte len časť možností systému a oboznamujeme sa z jeho ďalšími schopnosťami. V budúcnosti ho plánujeme rozšíriť," hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Peter Šimurka. Zvýrazňuje najmä skutočnosť, že je to nástroj na riadenie výroby pre rôzne úrovne manažmentu.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.