23.05.2005, 00:00

Podpora exportu cez SARIO

Okrem získavania zahraničných investícií plní štátna agentúry SARIO aj úlohy na podporu exportu. Do súťaže Najlepší exportér sa prihlásilo iba 45 podnikov. Čo robíte preto, aby ich bolo nabudúce viac?
-- Exportná aktivita prináša do domáceho prostredia oveľa väčší tlak na kvalitu a efektívnosť výroby. Podpora zahraničného obchodu je jednou z aktivít SARIO. Priestor na rozšírenie jej služieb vznikol tým, že od vlaňajšieho apríla, sme dostali z ministerstva hospodárstva metodické riadenie siete obchodných radcov v zahraniční. Prostredníctvom päťdesiatky zastúpení po celom svete môžeme vyhľadávať nové trhy a nové obchodné príležitosti pre exportérov a vytvoriť komunikačnú diaľnicu medzi zahraničnými teritóriami a Slovenskom.
Prevzali ste aj bývalý Fond na podporu zahraničného obchodu.
-- Aj všetky aktivity, ktoré fond vykonával. Budujeme zaujímavý portál na internete, prostredníctvom ktorého budú môcť tiež nachádzať exportéri príležitosti v zahraničí. No príležitosťou sú aj veľkí investori, ktorých SARIO získalo a etablujú sa na Slovensku. Hľadajú svoju dodávateľskú sieť a na druhej strane dávajú príležitosti aj našim podnikom zapojiť sa do exportu.
Malé podniky potrebujú špecifickú pomoc. Čo pripravujete pre nich?
-- Pre menšie a stredné podniky budú zaujímavé obchodné misie do zahraničia, môžeme pre ne pripravovať pracovné cesty a obchodné stretnutia. Čiže hľadať partnerov a spájať ich. Chceme sa ukázať nielen ako investičná agentúra. Významnou je pre nás spolupráca s Eximbankou, najmä pri poisťovaní zahraničných aktivít.