28.01.2005, 00:00

Nové účty pobočiek Sociálnej poisťovne

Platitelia poistného do Sociálnej poisťovne, to znamená nemocenského, starobného, invalidného, úrazového a garančného poistenia, ako aj poistenia v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity, musia od februára tohto roku odvádzať toto poistné na nové čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
Poistné odvody za mesiac január, ktoré sú splatné vo februári, musia platitelia prvýkrát odviesť na nové účty pobočiek Sociálnej poisťovne do 8. februára. Dôvodom je, že poisťovňa od nového roka prešla do systému Štátnej pokladnice.
Podľa hovorkyne Sociálnej poisťovne Vladimíry Pôbišovej, platby, ktoré nebudú začiatkom februára poukázané na nové účty Sociálnej poisťovne, nebude možné identifikovať, čím klientom môžu vzniknúť nedoplatky.
Kód Štátnej pokladnice (kód banky) je 8180. Identifikačné čísla (IČ) aj Identifikačné čísla zamestnávateľa (IČZ) zostávajú nezmenené.

Sídlo pobočky Sociálnej poisťovne Adresa pobočky U pobočky SP pob
Bratislava Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava 7000155733/8180
Bratislava Lazaretská 25, 814 99 Bratislava 7000155776/8180
Trnava Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava 7000155805/8180
Dunajská Streda Galantská cesta 693/5, 929 01 Dunajská Streda 7000155848/8180
Galanta Zoltána Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta 7000155872/8180
Senica Hollého 1219, 905 01 Senica 7000155901/8180
Trenčín Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín 7000155944/8180
Považská Bystrica Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica 7000155979/8180
Prievidza Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 7000156007/8180
Nitra B. Slančíkovej 3, 950 43 Nitra 7000156031/8180
Komárno Petőfiho ulica 7, 945 79 Komárno 7000156074/8180
Levice sv. Michala 4, 934 71 Levice 7000156103/8180
Nové Zámky Gy. Széchényiho 10, 940 58 Nové Zámky 7000156146/8180
Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany 7000156170/8180
Žilina Nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina 7000156218/8180
Čadca Štúrova 2078, 022 01 Čadca 7000156242/8180
Dolný Kubín Alej slobody 1878, 026 01 Dolný Kubín 7000156277/8180
Liptovský Mikuláš Štúrova 34, 031 32 Liptovský Mikuláš 7000156306/8180
Martin Nám. SNP č. 4, 036 25 Martin 7000156330/8180
Banská Bystrica Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica 7000156365/8180
Lučenec Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec 7000156402/8180
Rimavská Sobota Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota 7000156437/8180
Veľký Krtíš ul. SNP 28, 990 01 Veľký Krtíš 7000156728/8180
Zvolen Š. Moyzesa 1369/52, 960 62 Zvolen 7000156752/8180
Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom 7000156787/8180
Prešov Masarykova 1, 080 01 Prešov 7000156816/8180
Bardejov Hurbanova 6, 085 46 Bardejov 7000156840/8180
Humenné Sokolovská 2, 066 57 Humenné 7000156875/8180
Poprad Ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad 7000156939/8180
Stará Ľubovňa Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa 7000156904/8180
Svidník Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník 7000156963/8180
Vranov nad Topľou Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou 7000157018/8180
Košice Festivalové nám. 1, 041 84 Košice 7000157042/8180
Košice Trieda SNP 61, 040 11 Košice 7000157077/8180
Michalovce Špitálska 20, 071 01 Michalovce 7000157106/8180
Rožňava Štítnická 12, 048 13 Rožňava 7000157130/8180
Spišská Nová Ves Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves 7000157165/8180
Trebišov M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov 7000157202/8180