21.09.2005, 00:00

Naozaj vieme, čo kupujeme?

Až v takmer 40 percentách prípadoch zistili inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pri augustových kontrolách nedostatky. Z celkového počtu 2 848 prekontrolovaných objektov zistili nedostatky v 1 139 prípadoch. Najčastejšími nedostatkami vo výrobe boli plesnivé suroviny skladované na znečistenej podlahe, zatečené steny a stropy, lietajúci hmyz, výroba parených výrobkov a strúhanky v pivnici či suroviny po dátume spotreby. V obchodoch boli najčastejšími hygienickými nedostatkami nevhodné skladovanie mliečnych výrobkov, ktoré pokrývala vrstva ľadu, údaje pre spotrebiteľov boli prekryté etiketou "zľava", poškodené nátery v chladničkách a mraziacich boxoch, steny a strop v chladiarni s výskytom plesní. Inšpektori zaznamenali aj spoločné skladovanie nezlučiteľných tovarov v mrazničke a nedodržanie teplotného režimu. Okrem toho našli prepravky s mäsom na podlahe, ale aj škodcov, zistili, že počas predaja sa robia stavebno-technické úpravy. (TASR)

Vyberte si druhé meno
Štátny občan SR, ktorý má aj občianstvo iného štátu, bude môcť požiadať o zmenu priezviska na podobu v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu. Umožniť by to mal návrh novely zákona o mene a priezvisku, ktorým sa včera zaoberala Legislatívna rada vlády. Podľa návrhu si bude môcť každý určiť aj druhé a tretie meno po dovŕšení 18 rokov oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Podľa ministerstva vnútra vzhľadom na existujúcu možnosť určiť dieťaťu po narodení viac mien, je správne, aby tí, ktorým rodičia viac mien neurčili, po dosiahnutí plnoletosti mali rovnakú možnosť. Nová úprava by mala po schválení vládou a parlamentom platiť od 1. januára. (TASR)

Ceny kávy v európskych krajinách (v euro)
  Najvyššia cena Priemerná cena Najnižšia cena
Írsko 2,15 1,73 1,30
Chorvátsko 1,49 1,08 0,95
Bosna a Hercegovina 1,02 0,56 0,51
Srbsko a Čierna hora 0,83 0,95 1,07
Rakúsko 2,60 2,16 1,80
Poľsko 1,75 1,35 0,97
Rusko 5,04 2,03 0,84
Maďarsko 1,44 0,97 0,58
Lotyšsko 1,86 1,28 0,86
nemecko 2,30 2,05 1,80
Francúzsko 4,00 2,20 1,00
Litva 1,16 0,84 0,58
Grécko 3,80 2,77 2,30
Taliansko 1,00 0,74 0,65
Portugalsko 1,50 0,75 0,45
Slovinsko 1,00 0,89 0,79
Fínsko 2,70 2,28 2,00
Turecko 3,57 2,15 1,64
Belgicko 3,70 1,92 1,50
Česká republika 2,07 1,37 0,86
Estónsko 1,60 1,19 0,83
Albánsko 1,13 0,59 0,32
Rumunsko 2,90 1,40 0,90
Slovensko 1,31 0,97 0,90