27.04.2005, 00:00

Ako poslať peniaze do zahraničia

U zahraničného obchodníka si objednáte knihy, cédečká, špeciálne kolieskové korčule, prípadne bikrosový bicykel. Ak ste si kúpili tovar cez internet, môžete zaň zaplatiť aj embosovanou platobnou kartou. Ak ju, samozrejme, vlastníte. S predajcom sa však môžete dohodnúť, že mu peniaze zašlete inou formou. Napríklad priamo na jeho účet prostredníctvom prevodného príkazu v banke, poštou, prípadne si tovar necháte poslať na dobierku. Koľko sa však za tieto služby platí?

U zahraničného obchodníka si objednáte knihy, cédečká, špeciálne kolieskové korčule, prípadne bikrosový bicykel. Ak ste si kúpili tovar cez internet, môžete zaň zaplatiť aj embosovanou platobnou kartou. Ak ju, samozrejme, vlastníte. S predajcom sa však môžete dohodnúť, že mu peniaze zašlete inou formou. Napríklad priamo na jeho účet prostredníctvom prevodného príkazu v banke, poštou, prípadne si tovar necháte poslať na dobierku. Koľko sa však za tieto služby platí?

Platby cez banku
Ak sa niekto rozhodne zaslať peniaze do zahraničia cez banku, zvyčajne si môže vybrať medzi štandardným a zrýchleným prevodom. Rozdiel je v čase, kedy sa peniaze pripíšu na účet v banke v zahraničí a, samozrejme, sume, ktorú finančnej inštitúcii zaplatíte. "Prevod do zahraničia trvá štandardne dva až štyri pracovné dni," hovorí riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Tatra banky Roman Začka. Aby peniaze odišli z banky ešte v ten deň, platobný príkaz je potrebné predložiť zvyčajne najneskôr do jednej, prípadne druhej hodiny poobede. V každej banke je to inak. Peniaze na účet zahraničnej banky sa pripíšu spravidla o dva pracovné dni. Ak napríklad peniaze zasielate v pondelok o jedenástej, pripíšu sa v stredu. Na konkrétny účet príjemcu peňazí však môžu nabehnúť ešte neskôr. "Výšku poplatkov zahraničnej banky ako aj dobu pripísania platby nevieme ovplyvniť," vysvetľuje hovorkyňa UniBanky Katarína Ševčíková. Kto navštívi banku, napríklad, o štvrtej poobede (osobne alebo elektronickou cestou), môže očakávať, že banka spracuje platobný príkaz až nasledujúci pracovný deň. Pri zrýchlených platbách, ktoré sú zvyčajne podstatne drahšie, trvá cesta peňazí o deň kratšie. Ak stihnete poslať peniaze do deviatej hodiny ráno (v pracovný deň), môžu prísť do zahraničnej banky ešte v ten istý deň. Priamo na účet príjemcu sa však môžu pripísať neskôr.

Poplatky
Zahraničný platobný príkaz nie je lacnou službou. Pri štandardnom prevode poplatky zvyčajne nejdú pod dvesto korún. Kto má naponáhlo, často si musí priplatiť aj ďalšiu tisícku. "Na výšku poplatku za platobný príkaz do zahraničia napríklad vplýva, či ide o prevod v rámci finančnej skupiny, alebo aká zložitá je cesta peňazí na účet príjemcu," vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Marta Krejcarová. Ide pritom iba o poplatky pre domácu banku. Za prevod peňazí sa platí aj zahraničnej banke. Pri vypĺňaní prevodného príkazu je teda potrebné uviesť aj to, či tento poplatok zaplatí zahraničný príjemca alebo ho uhradíte sami. Koľko treba zaplatiť, závisí od sadzobníka konkrétnej zahraničnej banky.

Európsky systém
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa tunajšie finančné domy pripojili k európskym platobným systémom (ide o klíringový systém EBA STEP 2). "Platby sa uskutočňujú automaticky, bez žiadosti o zrýchlený prevod, s valutou D + 1, čo znamená, že zahraničná banka príjemcu dostane platbu na nasledujúci pracovný deň," dodáva riaditeľka útvaru marketingu Ľudovej banky Jana Lukáčová. Predtým sa prevod peňazí v tomto čase považoval za zrýchlenú úhradu s príplatkom za zrýchlený prevod. Z pohľadu príjemcu peňazí to znamená, že platba do výšky 12 500 eur sa na jeho účet pripíše do troch dní. "Neplatí to však pre ostatnú časť sveta," upozorňuje hovorca OTP Banky Norbert Lazar. Pri zadávaní platobného príkazu však treba uviesť aj účet príjemcu vo formáte IBAN (medzinárodné bankové číslo účtu), ako aj kód banky stanovený medzinárodnou spoločnosťou SWIFT, ktorý slúži na identifikáciu banky v medzinárodnom platobnom styku (takzvaný BIC kód).

Peniaze cez poštu
Peniaze do zahraničia prostredníctvom Slovenskej pošty je možné zasielať dvoma spôsobmi. Elektronickou službou Eurogiro alebo medzinárodnou poštovou poukážkou. Ako to funguje? Ak chcete poslať do zahraničia napríklad dvesto eur, na pošte zaplatíte odosielanú sumu v slovenských korunách. Prepočíta sa to podľa aktuálneho kurzu Poštovej banky. S každou krajinou je pritom dohodnutá maximálna výška poukazovanej sumy. Napríklad do Českej republiky sa dá poslať touto formou najviac 500-tisíc Kč, do Rakúska 3 500 eur, ale napríklad v prípade USA nie je limit stanovený.
Podávať peniaze týmto spôsobom je možné na všetkých poštách v SR. "Peniaze službou Eurogiro môžu byť zaslané na výplatu v hotovosti a okrem Maďarska, Portugalska, Turecka, Chorvátska a Rumunska aj na účet prijímateľa," hovorí vedúca oddelenia externej a internej komunikácie Slovenskej pošty Bela Lisáková. Adresát dostáva peniaze na štvrtý až piaty deň po odoslaní. Ako je to s poplatkami? Základný poplatok je sto korún, ktorý sa zvyšuje napríklad podľa toho, kam peniaze posielate. Na pošte môžete uhradiť celú sadzbu, ktorá sa skladá z poplatku pre Poštovú banku a z poplatku pre zahraničnú inštitúciu, alebo, za určitých podmienok, len časť poplatku - pre domácu inštitúciu (Poštová banka). V druhom prípade zvyšnú časť poplatku pre zahraničnú inštitúciu uhradí príjemca. "Zasielanie platieb do cudziny je oslobodené od dane z pridanej hodnoty," hovorí Lisáková.

Medzinárodná poštová poukážka
Do niektorých krajín, s ktorými nemá Slovenská pošta dohodu o službe Eurogiro, sa peniaze poukazujú prostredníctvom medzinárodnej poštovej poukážky. Aj v tomto prípade je stanovená maximálna výška sumy. Napríklad do Francúzska môžete zaslať najviac 3 500 eur. "Peniaze medzinárodnou poštovou poukážkou je však možné zaslať iba na výplatu v hotovosti," upozorňuje Lisáková. Medzinárodnú poštovú poukážku možno podať iba na vybraných poštách (je ich asi 212). Zaujímavosťou je, že do Austrálie nie je možné zasielať peniaze ani jedným z týchto spôsobov. Platba zasielaná do zahraničia týmto spôsobom je zo Slovenska odoslaná druhý deň po podaní. Jej doručenie adresátovi záleží od podmienok v príslušnej krajine. "Predpokladaná doba je sedem až dvadsať dní," hovorí Lisáková.

Kedy sa peniaze pripíšu peniaze na účet v banke v zahraničí
#149# Štandardný prevod (zvyčajne s valutou D + 2)
Ak sú peniaze zasielané:
- v pondelok o 11.00 hod.: pripíšu sa v stredu,
- v pondelok o 19.00 hod.: pripíšu sa vo štvrtok,
- v piatok o 11.00 hod.: pripíšu sa v utorok,
- v piatok o 19.00 hod.: pripíšu sa v stredu.
#149# Zrýchlený prevod (s valutou D + 1)
Ak sú peniaze zasielané:
- v pondelok o 11.00 hod.: pripíšu sa v utorok,
- v pondelok o 19.00 hod.: pripíšu sa v stredu,
- v piatok o 11.00 hod.: pripíšu sa v pondelok,
- v piatok o 19.00 hod.: pripíšu sa v utorok.
Pozn.: Ide o termíny, keď s peniazmi disponuje zahraničná banka. Peniaze na účet príjemcu však môžu byť pripísané ešte neskôr.


Čo ovplyvňuje výšku poplatkov (prevod prostredníctvom banky):
- výber služby,
- výška zasielanej sumy a mena, v ktorej sa peniaze posielajú,
- spôsob, akým klient požiada o prevod peňazí (papierový príkaz)
- počet bánk, ktoré vstupujú do procesu spracovania platobného príkazu,
- transakčné (swiftové) poplatky,
- rozsah údajov pri zahraničnej platbe,
- poplatky, ktoré súvisia s prevodmi finančných prostriedkov na nostro účtoch a s vedením týchto účtov (ide o účty tunajších bánk v zahraničných bankách).


Poplatky na pošte
#149# Služba Eurogiro:
- základný poplatok je 100 korún,
- zvyšuje sa o 70 až 250 korún v závislosti od krajiny a podľa zvoleného spôsobu úhrady sadzby.
#149# Medzinárodná poštová poukážka:
- základný poplatok je 120 korún,
- zvyšuje sa o desať korún za každých 1 000 korún vyplatenej sumy.

Zdroj: Slovenská pošta

Osobitný prevod do krajín Európskej únie (v Sk)
Banka Prevod zaslaný do banky elektronicky Peniaze zložené na pobočke
do 50 000  50 001 – 100 000 do 50 000 50 001 – 100 000 
ČSOB   250 250 250
Dexia banka 1 %, max. 500 1 %, max. 1 000 1 %, max. 500 1 %, max. 1 000
HVB Bank 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000
Istrobanka 1 %, min. 190, max. 1 300 (1) 1 %, min. 190, max. 1 300 (1) 1 %, min. 190, max. 1 300 (1) 1 %, min. 190, max. 1 300 (1)
Ľudová banka 500 500 0,5 %, min. 1 000 0,5 %, min. 1 000
OTP Banka 150 – 250 250 – 500 200 – 750 750 – 1 500
Poštová banka 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300
Slovenská sporiteľňa 200 500 400 700
Tatra banka 300 300 300 300
UniBanka 0,5 %, min. 150, max. 750 0,5 %, min. 150, max. 750 0,5 %, min. 150, max. 1 500 0,5 %, min. 150, max. 1 500
VÚB banka 300 600 400 700
(1) Pri platbe do Českej republiky v mene CZK je základný paušálny poplatok 500 Sk, zvýhodnený paušálny poplatok 300 Sk.
Pozn.: Prostredníctvom tejto služby je v súčasnosti možné previesť na účet banky v zahraničí maximálne 12 500 eur.
Zdroj: banky

 

Poplatky za prevod peňazí do zahraničia (v Sk)
Banka Príkaz na prevod zaslaný elektronicky   Príkaz na prevod zadaný na pobočke   Príplatok za zrýchlený prevod Platba bankovým šekom   Platba na účet „príbuznej“ banky  
do 50 000 50 001 – 100 000  do 50 000  50 001 – 100 000  do 50 000  50 001 – 100 000  do 50 000  50 001 – 100 000 
ČSOB 0,35 %, min. 350, max. 1 200 0,35 %, min. 350, max. 1 200 0,35 %, min. 350, max. 1 200 0,35 %, min. 350, max. 1 200 700 250 250 7 (1) 7 (1)
Dexia banka 1 %, max. 500 1 %, max. 1 000 1 %, max. 500 1 %, max. 1 000 1 000 1 %, max. 500 1 %, max. 1 000 podľa dohody podľa dohody
HVB Bank 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 2 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000 0,5 %, min. 200, max. 3 000
Istrobanka 1 %, min. 190, max. 1 300 (2) 1 %, min. 190, max. 1 300 (2) 1 %, min. 190, max. 1 300 (2) 1 %, min. 190, max. 1 300 (2) 750 (D + 1) / 1 500 (D + 0) (3) (4) (4) 1 %, min. 190, max. 1 300 (2) 1 %, min. 190, max. 1 300 (2)
Ľudová banka 500 500 500 500 300 (D + 1) / 1 000 (D + 0) 0,5 %, min. 200, max. 1 500 0,5 %, min. 200, max. 1 500 300 (5) 300 (5)
OTP Banka 150 – 250 250 – 500 150 – 250 250 – 500 1 000 150 – 500 500 – 1 000 50 – 250 250 – 500
Poštová banka 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300 1 %, min. 200, max. 1 300 1 000 / / / /
Slovenská sporiteľňa 300 600 500 800 1 500 300 / 500 (6) 600 / 800 (6) 200 (7) 200 (7)
Tatra banka 300 300 300 300 (8) 300 300 50 al. 240 (9) 50 al. 240 (9)
UniBanka 0,5 %, min. 150, max. 750 0,5 %, min. 150, max. 750 0,5 %, min. 150, max. 1 500 0,5 %, min. 150, max. 1 500 Popl. za službu – 1 %, min. 300, max. 1 500 1 %, min. 300, max. 1 500 1 %, min. 300, max. 1 500 50 al. 150 (10) 50 al. 150 (10)
VÚB banka 300 600 400 700 0 (D + 1) / 1 500 (D + 0) 450 750 300 600
(1) Poplatok za platbu do ČSOB ČR.
(2) Pri platbe do Českej republiky v mene CZK je základný paušálny poplatok 500 Sk, zvýhodnený paušálny poplatok 300 Sk.
(3) Zrýchlený a rýchly prevod platí pre meny EUR, CZK a USD.
(4) Keďže Istrobanka nemá vlastný bankový šek, túto službu ukutočňuje prostredníctvom niektorej zo svojich korešpondečných bánk. Poplatky sú totožné so štandardnými poplatkami za platby do zahraničia.
(5) Za prevod v mene CZK do koncernu v Českej republike je fixný poplatok 75 Sk.
(6) Nižší poplatok je za prevod do zahraničia zadaný elektronicky, vyšší poplatok je za platobný príkaz zadaný na pobočke.
(7) Ide o poplatok za platby do Českej spořitelne vo všetkých menách, v ktorých Slovenská sporiteľňa vedie nostro účty.
(8) Príplatok je 0,01 % za každý kalendárny deň zrýchlenia, minimálne 500 Sk.
(9) Poplatok 50 Sk je za platby v CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Praha, poplatok 240 Sk je za platby v EUR z účtov vedených v EUR v prospech klientov bánk RZB skupiny.
(10) Poplatok 50 Sk je za prevod v CZK/SKK na účet klienta do Živnobanky, poplatok 150 Sk je za prevod v PLN/SKK na účet klienta do PEKAO.