03.03.2006, 00:00

Sumy stravného: tuzemské pracovné cesty (platné od 1. januára 2006)

-- Ak pracovná cesta trvá päť až 12 hodín: 89 Sk
-- Ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 12 hodín, najviac však 18 hodín: 135 Sk
-- Ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 18 hodín: 208 Sk
-- Ak pracovná cesta trvá menej ako päť hodín a zamestnávateľ neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do 89 Sk