Po dlhoročných rokovaniach sa ministri hospodárstva členských krajín Európskej únie (EÚ) dohodli na spoločnom patentovom zákone. Toto opatrenie je podľa odborníkov kľúčovým na naštartovanie výskumu, a tým aj hospodárskeho rastu. Po ratifikácii na summite európskych lídrov na konci tohto mesiaca umožní ochranu vynálezov v celej únii jeden dokument. Záležitosť s jednotným patentovým zákonom, ktorá rozdeľovala vlády od roku 1973, sa stala testom schopnosti EÚ odložiť bokom národné rozdiely a poskytnúť hospodárstvu opatrenie, ktoré má urobiť z únie najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku sveta v roku 2010.
Ako uviedol denník Die Welt, sporným bodom medzi členskými štátmi bola organizácia patentového úradu a riešenie otázky, do koľkých jazykov sa musí patentový dokument preložiť. Preklady sú totiž pre spoločnosť výrazným nákladovým faktorom. Nemecký minister hospodárstva Wolfgang Clement zdôraznil, že z hľadiska firiem by proces udelenia patentu nemal trvať príliš dlho, aby nezvyšoval ich náklady. Podľa informácií denníka Financial Times s odvolaním sa na Európsku komisiu, by žiadosť o spoločný patent, ktorý by bol po rozšírení EÚ platný v 25 krajinách, mala stáť 25-tisíc eur. Táto suma síce bude stále prevyšovať úroveň v USA alebo Japonsku, na druhej strane však bude len polovičná v porovnaní so sumou, ktorú musia spoločnosti zaplatiť pri žiadosti o registráciu patentu v ôsmich krajinách EÚ. Prvé spoločné patenty by mali byť vydané v priebehu najbližších piatich rokov po tom, čo zákon schvália národné parlamenty.
Komisár EÚ pre vnútorný trh Frits Bolkestein upozornil, že ak sa do summitu, ktorý sa bude konať 21. marca, nedosiahne jednotný názor, stiahne svoj návrh späť. To by spôsobilo ďalšie oddialenie prijatia projektu. Nemecko dlho odmietalo centrálny úrad, ktorý by sídlil pri súdnom dvore v Luxemburgu, pretože v Düsseldorfe, Mannheime a Mníchove sú tri uznávané patentové úrady, ktoré registrujú 70 % všetkých patentov EÚ. Nakoniec Nemecko ustúpilo, ale začalo žiadať prechodné obdobie. V budúcnosti budú národné úrady spojené s centrálnym úradom a budú tak tvoriť pobočky.