05.05.2004, 00:00

Levoča hľadá peniaze na priemyselný park

Levoča chce okrem svojich historických daností podporovať aj rozvoj podnikateľských činností. Po zániku niektorých firiem, ktorých v meste nikdy nebolo veľa, má tunajšia samospráva záujem vybudovať priemyselný park o rozlohe približne päť hektárov.

Levoča chce okrem svojich historických daností podporovať aj rozvoj podnikateľských činností. Po zániku niektorých firiem, ktorých v meste nikdy nebolo veľa, má tunajšia samospráva záujem vybudovať priemyselný park s rozlohou približne päť hektárov. Táto plocha je podľa primátora Miroslava Čurillu pre mesto ako Levoča postačujúca. Ako dodáva, je vhodná najmä pre menších investorov, ktorí predbežne deklarujú vytvoriť v Levoči 200 až 300 pracovných príležitostí. Mesto uvažuje najmä o investoroch zameranými na strojársku výrobu. Plánovaná priemyselná zóna sa nachádza v lokalite, kde by v budúcnosti nemal byť problém s jej rozšírením.
S myšlienkou priemyselnej zóny sa stotožnili aj poslanci mestského zastupiteľstva a odsúhlasili výkup pozemkov od ich terajších troch vlastníkov v cene 160 korún za štvorcový meter. Na ich výkup bude mesto potrebovať zhruba osem miliónov korún. Uvedený balík peňazí však nezahrnulo do tohtoročného rozpočtu.
Výkup pozemkov by mesto mohlo zaplatiť napríklad z výnosov z predaja pozemkov pri Harichovciach spoločnosti BBF Elektro. Ďalšie finančné prostriedky by mohlo získať predajom kultúrneho domu v Závade, pozemkov na výstavbu garáží na sídlisku Západ a v Levočskej doline.
Zástupkyňa agentúry SARIO pre Prešovský kraj Darina Tokarčíková potvrdila, že rokujú s nemeckým investorom, ktorý prejavil záujem podnikať v levočskom priemyselnom parku približne na ploche troch hektárov. Ako doplnila, ak Levoča bude žiadať o podporu v zmysle zákona o priemyselných parkoch, mohla by získať prostriedky na výkup pozemkov a výstavbu inžinierskych sietí. Ďalšou možnosťou sú zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, tie však nemožno použiť na výkup pozemkov, ale iba na vybudovanie infraštruktúry.
Obavy poslancov mestského zastupiteľstva však vzbudzuje skutočnosť, že veľká časť investorov po určitom čase odchádza. Tokarčíková v tejto súvislosti konštatovala, že ich rozhodnutiu sa nedá zabrániť. Investori, ktorí podnikajú v prenajatých halách, zostávajú podľa nej na jednom mieste zhruba štyri roky, v odkúpených priestoroch je to približne o tri roky viac.