18.08.2004, 00:00

Stefe SK chce odkúpiť od mesta podiel v Levočskej teplárenskej

Pozornosť poslancov mestského zastupiteľstva v Levoči sa na ostatnom zasadnutí sústredila na informáciu viceprimátora Vladimíra Schwarzbachera, ktorá sa týkala požiadavky spoločnosti Stefe SK, majoritného akcionára Levočskej teplárenskej, o odkúpenie zostávajúceho podielu v tejto spoločnosti.

Pozornosť poslancov mestského zastupiteľstva v Levoči sa na ostatnom zasadnutí sústredila na informáciu viceprimátora Vladimíra Schwarzbachera, ktorá sa týkala požiadavky spoločnosti Stefe SK, majoritného akcionára Levočskej teplárenskej, o odkúpenie zostávajúceho podielu v tejto spoločnosti.
Väčšinový akcionár disponuje 66 percentami akcií, mesto má 34-percentný podiel. To podľa viceprimátora predstavuje 24 316 akcií, ktorých nominálna hodnota je tisíc korún za jednu akciu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Thermoservis by Stefe SK chcela odkúpiť od mesta aj výmenníkové stanice v blokoch na sídlisku Pri Prameni. Má záujem upraviť ich na blokové kotolne.
Vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú vypracované odborné posudky, navrhlo vedenie mesta zaoberať sa touto citlivou záležitosťou na ďalšom zasadnutí, pričom, ako zdôraznil primátor mesta Miroslav Čurilla, ich prvoradý záujem je, aby mali aj obyvatelia na sídlisku Pri prameni takú istú cenu za teplo a teplú vodu ako na ostatných sídliskách. Dnes ho odoberajú z kotolne tunajšej nemocnice a tá je pre nich drahšia v porovnaní s ostatnými kotolňami Levočskej teplárenskej v priemere o sto korún na gigajoul.