26.05.2004, 00:00

Zamestnanosť v strojárstve stúpa

Slovenské strojárske podniky dosiahli v minulom roku celkové tržby 791 665 milióna korún, čo znamená medziročný nárast o viac ako 140,5 milióna korún. Podiel strojárstva na priemyselnej výrobe Slovenska tak vlani predstavoval takmer 43 percent.

Slovenské strojárske podniky dosiahli v minulom roku celkové tržby 791 665 miliónov korún, čo znamená medziročný nárast o viac ako 140,5 milióna korún. Podiel strojárstva na priemyselnej výrobe krajiny tak vlani predstavoval takmer 43 percent. K výraznému nárastu prispela predovšetkým produkcia motorových vozidiel, ale aj čoraz dynamickejšie odvetvie dodávateľov automobilových komponentov a dielcov. Počas včerajšieho Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre o tom informoval generálny riaditeľ sekcie výrobných a sieťových odvetví ministerstva hospodárstva Michal Duranko.
Odvetvie vlani zaznamenalo po prvýkrát od roku 1990 nárast zamestnanosti, pričom priemerný počet pracovníkov stúpol o 1,8 percenta. Celkový vývoz strojárskych podnikov medziročne stúpol o 28 percent, pričom sa orientoval v prevažnej miere na trhy Európskej únie.
Podľa vyjadrenia prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Jozefa Uhríka poskytuje práve výroba motorových vozidiel obrovský potenciál na rozvoj ďalších súvisiacich odvetví. Za veľmi perspektívne označil najmä podniky zaoberajúce sa automatizáciou, výrobou robotizovaných pracovísk, strojárskej elektrotechniky a ďalšou sofistikovanou produkciou náročnou na kvalifikovanú pracovnú silu.
Ako uviedol Uhrík, aktuálnou výzvou pre SR je nielen samotné pritiahnutie veľkých automobilových producentov, ale aj otázka ich dlhodobého udržania. Základnou podmienkou by preto mali byť masívne investície do zlepšovania kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a na ne nadväzujúce zmeny v odbornom vzdelávaní. Pridanou hodnotou, ktorá pomôže na Slovensku udržať si zahraničných investorov, je podľa Uhríka urýchlená inovácia študijných odborov a efektívne prepojenie škôl s vedeckými a výskumnými pracoviskami.