03.11.2004, 00:00

Odborná verejnosť je v závoze

Jednostranná orientácia transformačného projektu s dôrazom na komercionalizáciu je zásahom, ktorý naruší rovnováhu v lesnom systéme. Projekt je postavený len na obchodno-logistickej spoločnosti spravujúcej lesný majetok štátu. S požadovaným trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov nemá nič spoločné. Tvrdí to Slovenská lesnícka komora.

"Projekt transformácie Lesov SR neprešiel žiadnym oponentským konaním," tvrdí vedúci Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Technickej univerzity vo Zvolene Ivan Kolenka. "Autori ho prezentujú ako projekt so správnou politickou podporou. To znamená, že nepotrebujú odborné vyjadrenie? Projekt neakceptuje moderné trendy organizácie založené na rovnováhe medzi decentralizáciou a centralizáciou. Postavil prioritu na využívaní dreva a celkom zanedbáva potrebu pestovania a chránenia lesa. To bude mať katastrofálne následky na stav lesov."
Navrhované zmeny v Lesoch SR rátajú so zvýšením právomoci generálneho riaditeľstva. Vedúci katedry upozorňuje aj na možné deformácie trhu. To by napríklad viedlo k diskriminácii domácich spracovateľov dreva. Bilancie uvedené v transformačnom projekte skresľujú finančné schopnosti podniku. Podľa Kolenku sa zisk dosahuje na úkor predaja majetku. "V priebehu transformácie sa ráta s investíciami 2,6 miliardy korún. Chýbajú však investičné projekty s technickou a ekonomickou dokumentáciou. Investovanie však vyžaduje dokonalú prípravu. Zdá sa, že predkladatelia projektu nemajú predstavu o efektívnosti investovaných peňazí," zdôrazňuje vedúci katedry.
Je neprijateľné, aby tlak na dosahovanie hospodárskych výsledkov smeroval k obmedzovaniu pestovateľských a ochranárskych prác, ktoré sú výrazne neziskovými činnosťami. Vyhlasuje to Slovenská lesnícka komora v súvislosti s pripravovanými zmenami v Lesoch SR. Podľa nej je neprijateľné, aby sa čo len uvažovalo o zrušení súčasného postavenia štátneho podniku ako ustanovizne zameranej aj na udržanie verejnoprospešných funkcií lesa. Hospodárska činnosť v lesníctve musí rešpektovať vyváženosť technických, biologických a ekonomických zámerov.
Jednostranná orientácia transformačného projektu s dôrazom na komercionalizáciu je zásahom, ktorý naruší rovnováhu v lesnom systéme. Projekt je postavený len na obchodno-logistickej spoločnosti spravujúcej lesný majetok štátu. S požadovaným trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov nemá nič spoločné. Les sa považuje iba za prostriedok na trvalo udržateľné zvyšovanie ziskov obchodnej spoločnosti, konštatuje vo svojom vyhlásení lesnícka komora.