23.04.2003, 00:00

U.S. Steel získal súhlas súdu

Americká oceliarska spoločnosť United States Steel Corporation (U.S. Steel) včera potvrdila, že chicagský konkurzný súd U.S. Bankruptcy Court schválil akvizíciu integrovaných oceliarskych aktív spoločnosti National Steel Corporation. Súd tak podporil definitívnu dohodu o akvizícií aktív, ktorú spoločnosť U.S. Steel podpísala s firmou National Steel. Na základe podmienok akvizičnej dohody kúpi U.S. Steel takmer všetky oceliarske aktíva firmy National Steel a aktíva spoločnosti National Steel Pellet Company za 1,05 mld. USD. Táto suma zahŕňa platbu v hotovosti vo výške 850 mil. USD a prijatie lízingových a kontraktačných záväzkov firmy National Steel vo výške 200 mil. USD. Spomínanú hotovostnú platbu chce U.S. Steel zabezpečiť jednak z vlastných zdrojov, ale aj z úveru a emisie cenných papierov. Očakáva sa, že akvizičná transakcia sa dokončí na sklonku druhého štvrťroka.