02.10.2011, 00:00

Dovolenkovať doma? Slovákom sa nechce

Slovenský turistický ruch naďalej zráža nadol najmä nezáujem domácej klientely.

Turistickému ruchu na Slovensku sa nedarilo ani v roku 2010. Počet prenocovaní na Slovensku v roku 2010 už síce neklesal tak výrazne ako v krízovom roku 2009, keď viac menej stagnoval - pokles o 0,1%. V roku 2010 sa na Slovensko začali veľmi pomaly vracať zahraniční turisti – počet ich prenocovaní vzrástol o 1,1%.

Stále však pokračoval pokles záujmu domácej klientely o dovolenku na Slovensku - počet prenocovaní Slovákov sa totiž opäť znížil o -0,8%. Slovenský turistický ruch tak naďalej zráža nadol najmä nezáujem domácej klientely. Podiel Slovákov tráviacich dovolenku v domácej krajine patrí k najnižším v EÚ. V roku 2010 bolo na dlhodobej dovolenke (4 a viac nocí) 53% Slovákov starších ako 14 rokov. Len 19% pritom trávilo dlhodobú dovolenku aj na Slovensku, t.j. len 36% všetkých dovolenkujúcich.

Naproti tomu v susedných krajinách je záujem o domácu dovolenku výrazne vyšší. V Českej republike trávilo dovolenku (alebo jej časť) v domácej krajine až 64% dovolenkujúcich Čechov (t.j. 39% všetkých Čechov), v Rakúsku 68% dovolenkujúcich Rakúšanov (t.j. 40% všetkých Rakúšanov), v Maďarsku 70% dovolenkujúcich Maďarov (t.j. 33% všetkých Maďarov) a v Poľsku až 79% dovolenkujúcich Poliakov (t.j. 26% všetkých Poliakov).

Poznámka:
1. údaje za rok 2010, EE, GR, ES, FR IT, a UK za rok 2009
2. údaje za rok 2010, EE, CZ za rok 2009

Slovenských podnikateľov v turistickom ruchu nemôže tešiť ani posledný trend. Hoci zlepšujúca sa ekonomická situácia umožnila v roku 2010 opätovný rast počtu dovolenkujúcich, tí uprednostnili najmä dovolenku v zahraničí. Kým počet dovolenkujúcich (4 a viac nocí) v roku 2010 medziročne vzrástol o 2,2%, počet dovolenkujúcich na Slovensku klesol o -14% Naopak, počet Slovákov, ktorí strávili dlhodobú dovolenku len v zahraničí, sa medziročne zvýšil o 14%.

Nezáujem Slovákov o domáce dovolenky môže mať viacero dôvodov, od slabej propagácie cez stále pomerne častý názor o nízkej kvalite ponúkaných služieb až po cenu domácich dovoleniek. Vo všeobecnosti však malé krajiny (Luxembursko, Belgicko, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estónsko, ale aj Slovensko) majú aj nižší podiel domácich dovoleniek. Vzhľadom na ich menšiu rozlohu je v týchto krajinách aj menej miestnych, z pohľadu turistického ruchu atraktívnych, lokalít. Časť dovolenkárov pritom rada vyhľadáva nové ešte nepoznané destinácie.

Ďalším z dôvodov by mohla byť cena domácich dovoleniek. V porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy totiž stojí Slovákov jedna noc domácej dovolenky viac - Lotyša len 13 eur, Čecha 18 eur, Poliaka 19 eur, Maďara 20 eur, Slováka však až 34 eur a Slovinca 38 eur. Argument vysokej ceny domácej dovolenky však čiastočne zjemňuje ochota Slovákov míňať na zahraničnej dovolenke viac ako je tomu u obyvateľov ostatných krajín regiónu. S priemernými nákladmi na jednu noc zahraničnej dovolenky na úrovni 66 eur platili za zahraničnú dovolenku Slováci v roku 2010 v priemere najviac v rámci regiónu SVE.