10.08.2011, 00:00

Železnice posielajú konkurenta do konkurzu

Len miliónové dlhy a nesplnené očakávania ostali po Bratislavskej regionálnej koľajovej spoločnosti (BRKS). Prepravca, ktorý spolupracoval aj s našimi najväčšími firmami, má teraz namierené do konkurzu. „Výška našej pohľadávky voči BRKS ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu bola cca 1,92 milióna eur,“ hovorí o dlhu prepravcu Dana Hurtová z odboru komunikácie spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktorá podala na prepravcu návrh na konkurz.

Neúspešný „trucpodnik“
Za vznikom BRKS možno hľadať výrazné rušenie železničných tratí pred ôsmimi rokmi. Práve ako reakcia na korekciu 25 spojov vznikla v roku 2003 dopravná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom bolo nahradiť zrušené trate v Bratislavskom samosprávnom kraji. Jej majoritným akcionárom sa stal Bratislavský samosprávny kraj, podiel v spoločnosti mali ŽOS Vrútky, Connex Transport AB, Wagon Service Travel a obce.

Osobnej doprave sa však spoločnosť venovala len rok. Keďže doprava osôb sa ukázala stratová, BRKS sa začala orientovať hlavne na prevádzku nákladných vlakov. „Medzi našich zákazníkov patria aj spoločnosti ako PSA Peugeot Citroën, Kia Motors Slovakia, Slovnaft či Istrochem,“ chválila sa ešte pred časom BRKS. Aj tu však spoločnosť dobehli problémy.

Pod českou značkou
Vo februári spoločnosť stratila licenciu na prepravu. „Preprava prešla pod českú firmu Loko Trans,“ povedal pre HN zdroj oboznámený zo situáciou, ktorý si neželá byť menovaný. BRKS na naše otázky nereagovala, stanovisko nevedel zaujať ani Bratislavský samosprávny kraj.
Zmena v preprave sa podpísala pod to, že spoločnosť prestala splácať svoje záväzky. „Dopravca neuhrádzal svoje záväzky za použitie železničnej infraštruktúry, odobratie elektrickej trakčnej energie a ostatných služieb,“ prezrádza Hurtová.

Aj preto ŽSR podali návrh na konkurz. „Ďalší postup je taký, že súd návrh na vyhlásenie konkurzu preskúma a ak sa mu BRKS nebude brániť, vyhlási konkurz,“ vysvetľuje Juraj Alexander z právnickej kancelárie Salans. Peter Bartošík z advokátskej kancelárie B & S Legal pripomína, že konkurz sa môže vyhlásiť len vtedy, keď má úpadca majetok aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Tomáš Vašuta