28.10.2012, 20:00

Mikloš pre HN: Ficov rozpočet je riziko aj pre budúce vlády

Zo slovenskej politiky sa Ivan Mikloš zatiaľ preč nechystá, hoci sa k zmenám Roberta Fica vyjadruje menej.

Ivan Mikloš, Snímka: HN/Peter Mayer
Zdroj: HN/Peter Mayer
Čoskoro by ho však malo byť viac počuť pri diskusiách o štátnom rozpočte na budúci rok, kde sa chystá vyjadriť aj k rušeniu svojej najzásadnejšej reformy – rovnej dane. Vládu nekritizuje za to, že sa snaží znížiť deficit pod tri percentá, ale za spôsob, akým to robí. Ten je neudržateľný a znižuje konkurencieschopnosť Slovenska. Kabinet Roberta Fica podľa neho zabúda na jednu zásadnú vec – riadne šetrenie a príprava reformy výdavkovej stránky rozpočtu.

V najbližších týždňoch sa definitívne zruší rovná daň. Vy ste jedným z jej autorov a zástancov. Prečo vás nie je počuť?
Rovná daň už, bohužiaľ, skončila. Skončila vtedy, keď padla vláda, keď jedna zo strán koalície nedala svoj hlas za dôveru vláde. Vykrikovať dnes už nemá veľký zmysel. Samozrejme, že je to hlúpy krok. Ja sa k týmto veciam vyjadrujem, mimochodom, napríklad na stránkach vášho denníka, každé dva týždne mám stĺpček. Je pomerne čítaný aj cez sociálne siete. Pri zásadných veciach vystupujem v parlamente. Chystám sa vystúpiť k štátnemu rozpočtu, kde sa vyjadrím aj k rovnej dani. Zásadný problém však nie je len zrušenie rovnej dane, ale celý mix politík, ktoré vláda robí a nie sú dobré z hľadiska budúcej konkurencieschopnosti. Slovensko je v protismere vo všetkých dôležitých oblastiach, ktoré sa týkajú našej hospodárskej politiky.

Tesne po voľbách ste pri rozprave o programovom vyhlásení vlády povedali, že priestor na plošné škrty sa vyčerpal a bez zvyšovania daní konsolidácia nebude možná. Neodobrili ste tým nepriamo opatrenia, ktoré vláda v súčasnosti prijíma?
Robert Fico reagoval hneď po mojom vystúpení. Na žiadne iné nereagoval. Robí to, čo robieva často. Teda že vytrháva veci z kontextu a z tohto môjho vystúpenia vybral len to, čo sa mu hodí a už vôbec nie to, čo sa mu nehodilo. Čo sa týka toho, že na výdavkovej strane je priestor pomerne obmedzený, to je fakt. Zároveň to vôbec neznamená, že tam nie je žiaden priestor. Žiaľbohu, opatrenia na výdavkovej strane Ficova vláda takmer neprijíma. A tie, ktoré prijíma, sme zapracovali do východísk štátneho rozpočtu ešte my, a to konkrétne zmrazenie platov vo verejnom sektore a zníženie bežných výdavkov o päť percent. Ale to, že priestor existuje, je evidentné. Ja som nehovoril, že priestor neexistuje, ale že neexistuje ľahký priestor, opatrenia, ktoré sa dajú prijať hneď.

Kde konkrétne sa teda dá ešte šetriť?
Analýza OECD odhaduje len v zdravotníctve priestor na zefektívnenie pri nie že nezmenenej, ale zlepšenej zdravotnej starostlivosti vo výške 2,7 percenta HDP. Iným príkladom môže byť verejný sektor ako taký. Budúci rok rastie počet zamestnancov vo verejnom sektore o päťtisíc ľudí. Evidentne nielenže nešetria, ale, naopak, zväčšujú výdavky a vo verejnom sektore je prezamestnanosť a nie podzamestnanosť. Vždy som sa pokúšal byť korektný a vecný a treba dodať, že predtým bol priestor na ľahšie a rýchlejšie znižovanie výdavkov väčší ako dnes. My sme ho do značnej miery využili a vďaka tomu sme znížili deficit v roku 2011 tak zásadným spôsobom, ako sme ho znížili. A porovnaní s touto vládou sme nielenže viac znížili deficit, ale aj udržateľným spôsobom, neohrozujúcim konkurencieschopnosť. Problém vlády Roberta Fica je, že síce znižuje deficit, čo hodnotím pozitívne, ale nič iné jej ani nezostáva. Za čo však kritizujem vládu je, že to robí zle, spôsobom, ktorý je neudržateľný a pre budúce vlády vytvára obrovské riziká a napätie.

Hospodárske noviny

Viac o téme nájdete v zajtrajších
Hospodárskych novinách.