Nový partner v Amrope
Personálne posilnenie ohlásila spoločnosť Amrop Slovakia -- Context Driven Executive Search, ktorá je jednotkou na trhu personálneho poradenstva na Slovensku. Radomíra Maka na partnerskom poste vystriedal Mario Fondati. Pred príchodom do Amropu takmer šesť rokov pracoval pre inú medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti Executive Search poradenstva, kde riadil a realizoval vlastné obchodné prípady. Do personálneho poradenstva prešiel z manažérskej úrovne, kde v rámci telekomunikačného sektora viedol tímy v oblasti podpory predaja, marketingu, plánovania a kvality.