27.08.2002, 00:00

Váhostav-SK odovzdá privádzač v Žiline

Váhostav-SK, a. s., Žilina odovzdá dnes do užívania verejnosti diaľničný privádzač Žilina - Ľavobrežná I. etapa, ktorý v zásadnej miere prispeje k riešeniu dopravnej situácie v rámci severného obchvatu mesta.

Samotná stavba pozostáva z dvoch úsekov s celkovou dĺžkou 4,8 km, na ktorej bolo potrebné vybudovať šesť mostných objektov, z toho dva cez Váh a jeden nad hlavnou železničnou traťou Vrútky - Žilina. Celkový náklad stavby predstavuje viac než jednu miliardu korún.
V súčasnosti Váhostav-SK okrem výstavby diaľničnej siete Slovenska modernizuje železničnú stanicu v Čadci, ako aj priľahlých úsekov financovaných z programu Phare. K dôležitým zákazkám tiež patrí výstavba Barokového objektu Bratislavského hradu pre NR SR, rekonštrukcia Bratislavskej spaľovne, výstavba dvoch skladových hál pre Severoslovenské celulózky a papierne, ale tiež výstavba výškovej budovy I. ESO v Lučenci.
Váhostav-SK vznikol vlani v máji v rámci reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav ako pokračovateľ jej stavebnej výroby. Nová spoločnosť prevzala stavebné stroje, výrobné areály, nehnuteľnosti, zamestnancov a know-how, ako aj záväzky voči subdodávateľom, ostatným obchodným partnerom a bankám, na rozostavaných stavbách tak, aby neboli narušené dodávateľsko-odberateľské vzťahy, a tým jednotlivé postupové termíny v rámci zmlúv s objednávateľmi.
V prvom polroku dosiahla holdingová skupina Váhostav-SK tržby 1,28 mld. Sk a hospodársky výsledok 39,6 mil. Sk, z toho spoločnosť Váhostav-SK tržby miliardu Sk a hospodársky výsledok 26,2 mil. Sk. Podľa generálneho riaditeľa Ing. Jána Marônka silnou stránkou firmy je jej komplexnosť, podporovaná vlastnou projekciou, výrobou prefabrikovaných a oceľových konštrukcií, dostatočným strojovým vybavením a know-how pre celú škálu stavebných prác.