07.11.2010, 11:04

Na internete sa rozbiehajú nekalé praktiky

Počet internetových stránok, ktoré využívajú spoločnosti na nekalé obchodné praktiky pri poskytovaní služieb prostriedkami diaľkovej komunikácie, vzrastá.

Manažér. Snímka: archív
Zdroj: archív
Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) ich použili pri prezentácii na svojich internetových stránkach spoločnosti Pro Content Banská Bystrica, Web Content Nitra a Online Investment Group Ltd. Seyschelles.

Podmienkou účasti v súťaži na internete bola registrácia, avšak spotrebiteľov na úvodnej stránke neupozornili, že tá zároveň slúži aj ako objednávka platenej služby na jeden alebo dva roky. Tým sa internetové portály dopustili klamlivého opomenutia.

Spotrebitelia by mali byť zvlášť opatrní pri registráciách do rôznych súťaží a odklikávaní všeobecno-obchodných podmienok. Hoci ide často o dlhé a naoko triviálne informácie, môžu sa tu skrývať formulácie, na základe ktorých môžu spotrebiteľom chodiť nepríjemné faktúry.

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR upozorňuje spotrebiteľov na fakt, že právny úkon dosiahnutý použitím nekalej obchodnej praktiky nemožno považovať za platný. Svojím obsahom odporuje zákonu, a je teda neplatný. "SOI je oprávnená, v súlade s § 21 zákona o ochrane spotrebiteľa, predbežným opatrením nariadiť zastavenie nekalej obchodnej praktiky a účinne tak v reálnom čase poskytnúť spotrebiteľom ochranu," upozornila Soňa Kubáni z ESC.

Podľa slovenskej legislatívy sú neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách neplatné. "Podľa Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom má zmluvná pokuta vo výške 0,25 % denne, čo znamená 91,25 % ročne, charakter neprijateľnej podmienky, pretože požaduje od spotrebiteľa, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s neplnením jeho záväzku," konkretizuje Kubáni. Podľa tohto by v žiadnom prípade nemal byť vydaný platobný rozkaz. V prípade, že sa to stane, je potrebné podať voči rozhodnutiu odpor a žiadať, aby súd návrh dodávateľa voči spotrebiteľovi v celom rozsahu zamietol.

Kubáni ďalej uviedla, že v prípade, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú, takáto podmienka sa vzťahuje na všetky zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom a ostatnými spotrebiteľmi.

Podľa názoru ESC i mimosúdneho centra OMBUDSPOT je nepravdepodobné, že dôjde k podaniu žalôb na jednotlivých spotrebiteľov, pretože žalobca by zrejme len veľmi ťažko dokázal zmluvný vzťah so žalovaným. Podľa dostupných informácií je v súčasnosti aktívnych 13 webových stránok, ktoré požadujú registráciu v zmysle nekalých obchodných praktík. Podľa ESC nie je vylúčené, že v budúcnosti pribudnú ďalšie.