04.10.2007, 00:00

Železnice SR zmodernizujú trať na východe

Železnice SR pripravujú modernizáciu trakčného vedenia dvoch koľají na traťovom úseku Kuzmice -- Kalša -- Slanec na juhovýchode Slovenska v dĺžke viac ako desať kilometrov z dôvodu technického opotrebovania. Nahradí ho nové vedenie prispôsobené na prevádzkovú rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu. Železnice zároveň plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky takmer 340 miliónov korún. Nové trakčné vedenie na uvedenom traťovom úseku musí podľa obstarávateľa spĺňať požiadavky smernice pre modernizáciu a optimalizáciu železničnej siete. Súčasťou zákazky, rozdelenej na dve stavebné časti, bude aj modernizácia rozvodne v Kuzmiciach.