14.12.2007, 00:00

Energia budúcnosti si žiada investovať teraz

Za rozsvietenou žiarovkou sa skrýva dlhý proces výroby energie. Ku dňu, kedy sa však žiarovky rozsvietiť nemusia, sme čoraz bližšie.

Zelený business
Náhradné riešenia, ktoré by nám tento deň mohli oddialiť, nie sú nedostupné, ale považovať ich dnes za samozrejmosť by bolo unáhlené. Do troch rokov by Slovensko malo do obnoviteľných zdrojov energie investovať viac ako 11 miliárd korún. Pomocou obnoviteľných zdrojov by sme mohli vyrábať až 1 200 gigawatthodín elektriny, a to bez zarátania vodných elektrární do tejto bilancie. O svetlo žiaroviek by sme tak skoro prísť nemali. Obnoviteľné zdroje nám zabezpečujú 4 percentá celkovej spotreby energie. Do roku 2020 by sme sa na Slovensku mohli dopracovať až k 12-percentnému podielu.
Optimistický scenár počíta až so 14-percentným podielom obnoviteľných zdrojov aj vďaka vyššiemu využívaniu biomasy, slnečnej energie a geotermálnej energie.
Podľa stratégie, s ktorou v tomto roku prichádza rezort ministerstva hospodárstva, sa totiž "predpokladá nárast cien ropy o sto percent v roku 2015 v porovnaní s terajším rokom a nárast ceny skleníkového plynu za tonu oxidu uhličitého. Pri tomto náraste cien obnoviteľné zdroje energie získajú konkurenčnú výhodu kvôli takmer nulovým nákladom na svoje využívanie", tvrdí sa v dokumente o energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030.
V medziach Európskej únie napriek tomu nejde o úctyhodné čísla. Naďalej totiž naplno nevyužívame napríklad náš potenciál z veternej energie. Celkovo výhľady pre EÚ sú však priaznivé, do roku 2020 by podiel energie z obnoviteľných zdrojov mohol dosiahnuť až dvadsať percent.