Prístav pre 450 jácht a zimná lodenica so 180 parkovacími miestami. Cvičné golfové ihrisko. Promenáda s parkom, hotel, verejné pláže, wellness a veľký aquapark s celoročnou prevádzkou. Na nevyužitých pozemkoch pri Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré mali byť pôvodne zaplavené, by sa do dvoch rokov malo začať stavať obrovské rekreačné centrum pre Bratislavu a jej okolie.
Firma Danubia Invest, ktorá má pozemky prenajaté od štátnej Vodohospodárskej výstavby, počíta s ukončením investície v roku 2014. Vodohospodári jej prenajali pôdu predvlani, nájomná zmluva znie na 99 rokov. Danubia Invest platí za 220 hektárov ročné nájomné 3,7 milióna korún. Konkurenčná ponuka firmy HB Reavis Group znela na 1,5 milióna korún ročne.
Danubia Invest chce v katastroch bratislavskej mestskej časti Čunovo a obce Hamuliakovo postaviť zariadenia a atrakcie pre rekreačných a vrcholových športovcov, ale aj pre bežných návštevníkov a turistov. Rozpočet projektu presahuje osem miliárd korún, Danubia Invest stále nemá vyriešené jeho financovanie.
Podľa projektovej manažérky Kataríny Bednárovej je investícia v štádiu predprojektovej prípravy, pracuje sa na územnom pláne zóny a prebieha posudzovanie vplyvov investície na životné prostredie. "Zvažujeme niekoľko modelov financovania. To bude zabezpečené z vlastných, úverových a nenávratných zdrojov. Výber najvhodnejšieho spôsobu výrazne ovplyvnia výsledky štúdie optimálnosti využitia územia," dodáva Bednárová.
Dokument má byť hotový do konca roka. Jeho súčasťou budú aj údaje o predpokladanej návratnosti megainvestície. Danubia Park je cezhraničný projekt, ktorý by po dobudovaní mali využívať najmä obyvatelia Bratislavy, juhozápadného Slovenska, ale aj priľahlých oblastí Rakúska a Maďarska.
Firma Danubia Invest patrí Danubia Holdingu, skupine bratislavských podnikateľov okolo Juraja, Pavla a Vladimíra Ondrišovcov. Spoločnosť so základným imaním 141 miliónov korún je aktívna aj v iných odvetviach -- patria jej menšie telekomunikačné firmy, všeobecná nemocnica v Bratislave Top-Med či spoločnosti podnikajúce v stavebníctve.