Ak stojíte pred otázkou, či si svoje dlhoročné úsilie nechať chrániť profesionálnej SBS službe alebo iba takzvaným vrátnikom, ste v nezávideniahodnej situácii. Každá strana si totiž obhajuje svoju výnimočnú a ,nenahraditeľnú‘ pozíciu. A ako to už býva - oba varianty majú svoje výhody aj nevýhody.
Vrátnik alebo SBS-kár?
Najdôležitejšie je určiť si, čo od spomínaného pracovníka chcete. Na vrátnici vám tak môže sedieť človek, ktorý monitoruje návštevy, prípadne napríklad vykoná raz za hodinu obchôdzku komplexu. Práve on patrí medzi lacnejšiu pracovnú silu, pričom za odpracovaných 230 hodín mu zaplatíte od 15- až 20-tisíc korún. Aj keď nemá kvality vycvičených strážnikov zo súkromných bezpečnostných služieb, v priemere zaplatíte aj o sto korún menej ako dáte SBS-ke za jedného jej strážnika.
Ak sa rozhodnete zamestnať vlastného strážnika, musíte splniť podmienky stanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti. Podľa jeho znenia musí samotný zamestnávateľ disponovať takzvanou licenciou na vykonávanie vlastnej ochrany. Tú získate na príslušnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru. Štatutárny zástupca firmy, ako aj samotný vrátnik, sú povinní preukázať svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť. Budúci strážnik navyše musí absolvovať školenie a skúšku, ktorá ho oprávňuje na zisk takzvaného preukazu o odbornej spôsobilosti. Prevádzkovateľ musí každoročne Policajnému zboru predkladať správu o činnosti.
Pokiaľ chcete predsa len mať väčšiu istotu, že váš majetok je dostatočne chránený, môžete si zakúpiť špeciálne bezpečnostné systémy. "Bezpečnostné systémy majú rôznu cenovú kategóriu a záleží na požiadavkách klienta. Existujú kamerové systémy za 100-tisíc korún, ale aj za 1,6 milióna korún,“ vyčísľuje Pavol Pavlovič, obchodný riaditeľ EFG Slovakia. Ich obsluha je veľmi jednoduchá a zvládne to aj ,vrátnik na dôchodku‘. Aj v tomto prípade sa však vyskytuje problém. "Naše produkty si je možné objednať len vtedy, ak si ich kupuje náš autorizovaný partner, ktorý má certifikát a absolvoval patričné školenia. V opačnom prípade je to sled udalostí ako obhliadka a konzultácia, prezentácia systému a nakoniec ponuka, až potom objednávka,“ vysvetľuje ďalej Pavlovič.

[[{"type":"hn-image","fid":"55800"}]]
Poistné krytie
Ak sa vaša firma rozrastá a do vstupnej haly prichádza čoraz viac ľudí hovoriacich po anglicky, je možné si prenajať aj vrátnika hovoriaceho požadovaným jazykom. Oba spomínané typy však môžu prebrať aj funkciu informátorov strážnikov. Prenajať si ľudí, ktorí vás budú informovať o tom, čo sa deje v budove, je tak výhodné najmä pre majiteľov biznis centier či veľkých budov, kde ponúkajú priestory na prenájom.
Ak sa chcete vyhnúť byrokracii a predísť problémom s prípadným nedostatkom vlastných strážnikov, najmite si bezpečnostnú službu. Firma, ktorá takéto služby prevádzkuje, musí spĺňať podmienky stanovené v spomínanom zákone. Ručí teda, že ľudia, ktorých vám dodá, disponujú preukazom o odbornej spôsobilosti. Služba sa nesmie dodávať bez zmluvy, jej prevádzkovateľ je rovnako povinný predkladať ročné správy o svojej činnosti. Na základe novely zákona o súkromnej bezpečnosti sú všetci držitelia tohto preukazu povinní do konca tohto roku opätovne absolvovať preskúšanie, ktoré je pomerne náročné. Na slovenskom trhu bezpečnostných firiem vládla doteraz silná konkurencia. Na území Slovenska je vydaných asi 1 700 licencií a pôsobí tu okolo 20-tisíc strážnikov. Očakáva sa, že tento počet po novom roku rapídne klesne. V súčasnosti má skúšku opätovne absolvovanú asi 60 percent strážnikov. "Prenajať si služby súkromnej bezpečnostnej firmy sa oplatí najmä do veľkých spoločností,“ uvažuje Pavlovič. Práve tu sa núkajú výhody SBS-iek, a to v poistnej zmluve na zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s výkonom strážnej služby. Inak povedané - keď sa počas ich ,hliadkovania‘ vyskytne problém či krádež, hradí to v plnej sume bezpečnostná služba.

Čo by mala ponúknuť SBS služba
- platnú licenciu, ktorú vydáva Úrad pre súkromné bezpečnostné služby
- dostatočné referencie - kontakty na firmy, pre ktoré pracovali
- vypracované smernice pre výkon strážnej služby

Čo by mala obsahovať zmluva s SBS
- list vlastníctva
- zodpovednosť za prípadné škody

Prečítajte si aj:
Za bezpečnosť si od januára priplatíme viac

Prepadajú vás nočné mory, v ktorých zreteľne vidíte, ako vašu firmu napádajú zlodeji? Pokiaľ nemáte jedno z ratolestí vynaliezavé ako bol Kevin z kultového amerického filmu Sám doma, ostáva vám spoľahnúť sa na súkromné bezpečnostné firmy. Pripravený však musíte byť na nejednoznačné stanovenie ceny za ich služby. Nerozhoduje tu totiž až tak počet strážnikov, ale veľkosť objektu a s ním súvisiaci počet vstupov či celková náročnosť vynaložená na ochranu priestoru.

Celý článok >>

Prečítajte si aj:
Chcete vlastnú bezpečnostnú službu? Prečo nie

Tŕpnete či naozaj peniaze, ktoré nalievate do vreciek bezpečnostných strážnych služieb, nie sú vyhodené zbytočne? Alebo máte jednoducho dostatok financií a pri prerátaní si všetkých nákladov ste zistili, že je lepšie si zriadiť vlastnú strážnu službu? Bude to už skoro 10 rokov, čo sa k tomuto kroku odhodlala aj spoločnosť aj U.S. Steel Košice. Vlastná bezpečnostná firma nie je žiadnou novinkou najmä pri firmách pôsobiacich v odvetví hutníckeho priemyslu či energetiky. „Vzhľadom na charakter výroby a množstvo nepretržitých prevádzok, U. S. Steel Košice potrebuje mať zabezpečenú strážnu službu 24 hodín denne v plnom rozsahu.

Celý článok >>