09.10.2008, 10:11

Slovenské elektrárne chcú postaviť vo Vojanoch paroplyn

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) plánujú v Elektrárni Vojany postaviť paroplynový cyklus (PPC).

Ako sa uvádza v podnikovom mesačníku Slovenská energetika, v súčasnosti spoločnosť vykonáva geologický prieskum dotknutého územia v rámci projektovej prípravy výstavby novonavrhovaného paroplynového cyklu. Nový PPC by mal mať výkon zhruba 400 megawattov (MW). Výšku investície do výstavby paroplynu elektrárne zatiaľ nespresnili. Člen predstavenstva SE Jaroslav Míl však prednedávnom uviedol, že do tepelnej elektrárne vo Vojanoch plánujú SE investovať zhruba 8 mld. Sk (265,551 mil. €).

Miesto, kde by mala nová paroplynová elektráreň stáť, si už bola prezrieť skupina odborníkov z útvaru Inžinieringu a inovácií skupiny Enel a vedúci sekcie investícií nového rozvoja Gian Luca Noferi. "Na stretnutí s pracovníkmi Slovenských elektrární talianski odborníci predstavili svoj návrh na umiestnenie PPC a obhliadli si priestory, v ktorých má byť paroplyn postavený. Cieľom obhliadky bolo predovšetkým preveriť možnosti využitia existujúcej infraštruktúry vo Vojanoch," uvádza sa v mesačníku. Slovenské elektrárne uvažovali v rámci modernizácie tepelnej elektrárne vo Vojanoch aj s možnosťou zlúčenia dvoch existujúcich čiernouhoľných blokov do jedného moderného bloku s výkonom minimálne 220 megawattov, nakoniec sa však rozhodli pre projekt výstavby novej paroplynovej elektrárne.

Závod Elektrárne Vojany sa nachádza na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Pozostáva z dvoch energetických výrobní Elektrárne Vojany I (EVO I) s výkonom šesťkrát 110 MW a Elektrárne Vojany II (EVO II) s takým istým výkonom. EVO II predstavuje regulačnú elektráreň, ktorej výrobné bloky sa zaraďujú do prevádzky v prípade plánovaných, alebo neplánovaných výpadkov na iných zdrojoch. Tepelná elektráreň vo Vojanoch používa ako palivo čierne uhlie, zemný plyn a mazut. Svojím inštalovaným výkonom 1 320 MW predstavuje približne 20 % inštalovaného výkonu spoločnosti Slovenské elektrárne. Vlastníkom akcií SE, a.s. sú Fond národného majetku SR, ktorý kontroluje 34-percentný podiel a spoločnosť Enel SpA, ktorá drží 66 % akcií.