Európa sa nevyhne jednotnému európskemu telekomunikačnému trhu, na ktorého fungovanie má dozerať spoločný kontrolný orgán dotovaný z peňazí únie. Dnes to napriek kritike od najväčších telekomunikačných spoločností a telekomunikačných regulátorov chce v Bruseli predstaviť ako svoj definitívny návrh komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová. "Samozrejme, reformu chceme urýchliť, ako termín dávame rok 2010, no zatiaľ nechceme tlačiť na jednotlivé telekomunikačné spoločnosti," dodali na tlačovom oddelení komisárky pre HN.
Popri už existujúcej kritike veľkých operátorov, ktorí sú proti oddeleniu služieb a sietí, sa členské krajiny s nevôľou pozerajú aj na vytvorenie nového dozorného orgánu. Ten totiž podľa návrhu bude mať možnosť dotlačiť veľké spoločnosti do toho, aby oddelili prevádzkovateľa siete od poskytovateľa služieb, ak to nebudú chcieť urobiť samy. "Bude to však až krajné riešenie (zo strany Bruselu). Základom je, aby sme podporili konkurenciu a umožnili aj menším spoločnostiam dostať sa na trh," vysvetľuje podstatu návrhu Redingová. No Európska komisia tak hocako bude mať právo veta pri jednotlivých opatreniach.
Redingová sa svojím návrhom pripojila ku kolegyni Neelie Kroesovej, ktorá prišla ako prvá s potrebou rozdeliť energetický sektor, presnejšie, kontrolovať oddelenie prenosových sústav veľkých elektrárenských spoločností. Lenže tá aj prvá podrobila Redingovú kritike, pretože situácia v telekomunikačnom sektore je vraj úplne iná a s energetickým sektorom sa porovnávať nedá.
USA ako príklad
Sama eurokomisárka pre informačnú spoločnosť sa pritom s danou myšlienkou "pohrávala" už niekoľko mesiacov. V podstate už v roku 2003 sa po prvýkrát začalo hovoriť o liberalizácii telekomunikačného trhu a súčasný návrh je vraj toho súčasťou. Redingová by chcela dosiahnuť, aby v Európe mohla telefonovať bez obmedzení napríklad tak, ako v USA od San Francisca až po New York. "Európa má však 27 rozdelených trhov s 27 regulátormi, ktorých pravidlá idú niekedy proti sebe." Kroesová však kolegyňu varuje, že nemožno kopírovať jej model na úplne inú situáciu, najmä keď v telekomunikačnom sektore už na trhu aspoň aká-taká konkurencia existuje.
Kroesovej dávajú za pravdu aj veľkí operátori. Najväčší európsky telekomunikačný operátor podľa tržieb Deutsche Telekom, ktorý je na Slovensku zastúpený dominantným operátorom na trhu pevných liniek Slovak Telecomom a mobilným operátorom T-Mobile Slovensko, tvrdí, že hoci nemá štrukturálne oddelené siete od služieb prevádzkovaných prostredníctvom týchto sietí, čelí dostatočnej konkurencii. Podobné stanovisko má aj Slovak Telecom. Plány EK týkajúce sa právomoci regulačného orgánu "nie sú podľa nášho názoru v obdob í, kedy konkurencieschopnosť na telekomunikačnom trhu rastie, opodstatnené. Súčasný regulačný rámec dáva regulátorovi dostatok prostriedkov na rozvoj a udržanie konkurencie v sektore elektronických komunikácií," reagovala pre HN hovorkyňa Jana Burdová.
Všetci veľkí proti
Komisárka nenaráža len na odporcov zo skupiny veľkých telekomunikačných spoločností. Proti návrhu sa už postavili aj regulačné úrady z členských krajín. Debata sa totiž začala otáčať iným smerom, a síce proti novému centrálnemu dozornému orgánu, ktorý vraj len zvýši byrokraciu a zničí nezávislosť a samostatnosť národných regulačných orgánov.
Jacques Champeaux, ktorý je riaditeľom francúzskeho regulačného úradu sledujúceho najmä kroky France Telecomu, napríklad varoval, že snaha zjednotiť v tomto smere európsky trh sa "uberá zlým smerom, čím najviac utrpia budúce generácie sieťových systémov", teda prevádzkovateľov sietí. Ani podľa nemeckého regulátora Bundesnetzagentur centralizácia nič dobré neprinesie. Naopak, osvedčila sa decentralizácia, tvrdí prezident Matthias Kurth. Riaditeľ britského regulačného úradu Ofcom Ed Richards síce proti oddeleniu prevádzkovateľa od služieb nič nenamieta, keďže v Británii to už funguje, takisto má obavy o nezávislosť regulačných úradov. "Treba obísť patchwork úplne odlišných regulácií. Ale európsky superkontrolór nie je odpoveď. Harmonizácia regulácie je funkčná len pri rešpektovaní potrieb národných regulátorov, ktorí poznajú podmienky na domácom trhu. Nemôžte porovnávať britský trh, kde je 95 percent pevných liniek, s poľským trhom, kde ich je 30 percent," varuje v International Herald Tribune Richards.