02.06.2009, 00:00

Slováci neplatia. Česi sú však horší

Plnenie svojich záväzkov je pre slovenské firmy čoraz väčší problém. Podľa prieskumu spoločnosti Intrum Justitia, ktorá sa zaoberá správou pohľadávok vo viac ako dvadsiatich európskych krajinách, sa totiž index platobnej disciplíny na Slovensku v tomto roku zvýšil o tri na 160 bodov. Dostal sa tak opäť na úroveň roka 2007. "Najnovšie údaje nasvedčujú tomu, že riziko oneskorených platieb v porovnaní s platbami v minulom roku narastá vo všetkých odvetviach slovenského hospodárstva," vysvetľuje spoločnosť a dodáva, že najmarkantnejšie je to vo verejnom sektore. Tu sa totiž lehota čakania na úhradu pohľadávok medziročne zdvojnásobila zo siedmich na štrnásť dní.

Celková bilancia pohľadávok na Slovensku sa však v porovnaní s uplynulým rokom mierne zlepšila. Dôvodom je väčší počet faktúr zaplatených v lehote do 90 dní. "Percentuálny podiel odpisovaných pohľadávok sa však medziročne zvýšil o 2,8 na tri percentá, stále je tak nad európskym priemerom. Prieskum zároveň uvádza, že v tomto roku až 47 percent spoločností očakáva ďalší nárast platobného rizika, pričom v roku 2008 si to myslelo iba 11 percent.

Spomedzi 26 hodnotených krajín sa Slovensko v tomto roku umiestnilo (s indexom platobnej disciplíny na úrovni 160 bodov) na 17. priečke. Aj napriek tomu sa však dostalo pred svojich susedov -- Poľsko obsadilo 20. miesto, priečku za ním obsadilo Maďarsko. Česká republika sa v prieskume "usadila" až na 23. priečke. Najnižšiu mieru nesplácania pohľadávok si zachovali severské krajiny, hoci všetky z nich zaznamenali oproti vlaňajšku mierne zhoršenie. Na vedúcej priečke bolo Fínsko s indexom 125 bodov, nasledované Švédskom, Nórskom, Dánskom a Islandom.