16.08.2007, 00:00

Moskovská dražba nemusí byť legálna

Napriek vyhratej dražbe sa Pronefťstroj, Monte Valle ani Rosnefť zatiaľ z vlastníctva Transpetrolu tešiť nemôžu. Ešte totiž nie je jasné, kto má skutočnú moc nad akciami Yukosu Finance B.V. -- holandskej dcéry skrachovaného Jukosu, kam bývalé vedenie v snahe zachrániť zahraničné aktíva bývalého gigantu pred ruskými úradmi presunulo aj akcie Transpetrolu. Že aukcia nemusí byť definitívnou bodkou za prípadom, pripustil aj ruský likvidátor Jukosu Eduard Rebgun.

Napriek vyhratej dražbe sa Pronefťstroj, Monte Valle ani Rosnefť zatiaľ z vlastníctva Transpetrolu tešiť nemôžu. Ešte totiž nie je jasné, kto má skutočnú moc nad akciami Yukosu Finance B.V. -- holandskej dcéry skrachovaného Jukosu, kam bývalé vedenie v snahe zachrániť zahraničné aktíva bývalého gigantu pred ruskými úradmi presunulo aj akcie Transpetrolu. Že aukcia nemusí byť definitívnou bodkou za prípadom, pripustil aj ruský likvidátor Jukosu Eduard Rebgun.

USA vz. Rusko
O moc nad Yukosom Finance B.V. súperí skupina okolo ruského správcu konkurznej podstaty Jukosu Rebguna a ním odvolaným americkým vedením spoločnosti blízke exmajiteľovi Jukosu Michailovi Chodorkovskému. Ten teraz pre údajné daňové nedoplatky sedí v gulagu na Sibíri a obe skupiny medzi sebou vedú niekoľko súdnych sporov na súdoch v Holandsku aj na Európskom súdnom dvore pre ľudské práva. Pozorovatelia hovoria aj o pomste Kremľa za Chodorkovského politické ambície a jeho blízke vzťahy s Američanmi.
Argumentom bývalého vedenia je, že daňové nedoplatky neboli vypočítané v súlade s platnými predpismi a hneď po ich vyčíslení boli účty Jukosu zmrazené, čo znemožnilo spoločnosti záväzky uhradiť. Keďže konkurz podľa ich názoru nebol v súlade so zákonmi, nemal ani Rebgun legitímne právo odvolávať bývalé vedenie.
"Kupujúci bude teraz musieť preukázať, že získal tieto aktíva zákonne a transparentným spôsobom od niekoho, kto mal právo tieto aktíva predávať. Sme presvedčení, že toto sa neudialo a s týmto stanoviskom sa stotožnia holandské súdy aj Európsky súd pre ľudské práva," povedala londýnska hovorkyňa Yukosu Finance B.V. Claire Davidsonová.
O tom, kto má legálny nárok nakladať s akciami, rozhoduje v riadnom konaní holandský prvostupňový súd, verdikt má padnúť 31. októbra. Zatiaľ sú akcie Transpetrolu uložené v holandskej depozičnej spoločnosti TMF a ich osud určia len súdy. "Je zložité odhadnúť, ako dlho procesy potrvajú. Môže to trvať večnosť," povedala pre agentúru Reuters Julia Romanová z právnickej firmy Chadbourne & Parke, ktorá pracuje pre ruskú stranu.

Neistota na Slovensku
O spätnú kúpu sprivatizovaných akcií Transpetrolu malo záujem aj Slovensko. Na moskovskej dražbe sa však nezúčastnilo. "Naďalej trvá právna neistota. Boli sme v kontakte s Rosnefťou, sme ochotní kedykoľvek vstúpiť do rokovaní. Nepredpokladáme však, že od 31. októbra by sa nejaké rokovania uskutočnili," povedal hovorca rezortu hospodárstva Branislav Zvara.
Slovensko môže z pozície 51-percentného akcionára teoreticky blokovať vstup nového majiteľa do Yukosu Finance B.V. ignorovaním valného zhromaždenia, ktoré by bez jeho účasti nebolo uznášaniaschopné.
Ako povedal Zvara, stále trvajú na štyroch podmienkach. Nový partner musí prenechať Slovensku manažérsku kontrolu, musí sa postarať o zvýšenie prepravných kapacít, umožniť transport ľahkej kaspickej ropy a podporiť dobudovanie prepojenia medzi Bratislavou a rafinériou OMV vo Schwechate.