20.10.2005, 00:00

Zahraničné investície do EÚ klesli

Zahraničné investície do krajín Európskej únie sa v minulom roku prudko znížili takmer o 60 percent. Všetkých 25 členských štátov EÚ dokázalo z ostatných častí sveta prilákať investície 54 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2003 sa vyšplhali až do výšky 125 miliárd eur. Objem investícií z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie do desiatich nových členských štátov EÚ, sa však zvýšil z 2,6 na 3,4 miliardy eur, uviedol vo svojej novej štúdii štatistický úrad Eurostat.

Zahraničné investície do krajín Európskej únie sa v minulom roku prudko znížili takmer o 60 percent. Všetkých 25 členských štátov EÚ dokázalo z ostatných častí sveta prilákať investície 54 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2003 sa vyšplhali až do výšky 125 miliárd eur. Objem investícií z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, do desiatich nových členských štátov EÚ sa však zvýšil z 2,6 na 3,4 miliardy eur, uviedol vo svojej novej štúdii štatistický úrad Eurostat.
Spoločnosti z únie v minulom roku v zahraničí investovali 126 miliárd eur a únia si tak výrazne upevnila svoju pozíciu čistého investora. Spoločnosti najčastejšie mierili do Japonska, naopak, z USA alebo zo Švajčiarska skôr odchádzali.
V EÚ v minulom roku najviac investovali Švajčiari, na druhom mieste skončili americké firmy. Drvivá väčšina svetových investícií v únii pripadá na krajiny starej pätnástky. Tie zo sveta prilákali 94 percent všetkých investícií do EÚ a zároveň majú na svedomí 99 percent investícií únie do krajín mimo EÚ.
Asi o tretinu vlani klesli aj investičné toky v rámci samotnej únie, a to na 157 miliárd eur. Objem peňazí investovaných "starými" štátmi do desiatky nových členských štátov sa však zvýšil zo siedmich na 10,6 miliardy eur. Nováčikovia zároveň investovali 3,4 miliardy eur do štátov západnej Európy, čo bolo štyrikrát viac než v roku 2003.
Najväčšími čistými investormi boli v minulom roku Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Veľká Británia sa z predminuloročného prvého miesta medzi investormi prepadla na úplne opačný koniec rebríčka a bola v minulom roku najväčším čistým príjemcom investícií. U všetkých desiatich nových členov vrátane Česka a Slovenska tradične prevládal prílev investícií nad investovaním domácich firiem v zahraniční. Konkrétne čísla však štúdia neuviedla.
Podľa štatistík klesá v EÚ väčšina investičných tokov vytrvalo už od roku 2000. Objem zahraničných investícií do EÚ sa počas piatich rokov znížil takmer štyrikrát, investície z únie v zahraniční klesli trojnásobne a tok investícií v rámci únie sa znížil takmer päťkrát. Dôvodom je pravdepodobne predovšetkým ukončovanie veľkých privatizácií v postkomunistických krajinách.