10.10.2005, 00:00

Rakúsko dá audítorom novú zbraň

Kontroly daňových úradov patria pre mnohých podnikateľov k nepríjemným stránkam života, podobne ako návšteva u zubára. Plánovaná novela príslušného zákona však život firiem znepríjemní ešte trochu viac. Popri menších zmenách v otázkach prevodu majetku pri fúziách alebo predaji nehnuteľného majetku zahraničných firiem v Rakúsku sú najväčšou novinkou úpravy v trestnoprávnej zodpovednosti spoločností.

Kontroly daňových úradov patria pre mnohých podnikateľov k nepríjemným stránkam života, podobne ako návšteva u zubára. Plánovaná novela príslušného zákona im však život znepríjemní ešte trochu viac. Popri menších zmenách v otázkach prevodu majetku pri fúziách alebo predaji nehnuteľného majetku zahraničných firiem v Rakúsku sú najväčšou novinkou úpravy v trestnoprávnej zodpovednosti spoločností.
Podľa denníka Die Presse podobne ako v prípade nového firemného trestného práva sa sprísni aj finančné trestné právo. Zákon totiž umožní trestné stíhanie a potrestanie finančných deliktov nielen fyzických osôb, ale aj právnických osôb a kapitálových spoločností. Pokuta vo výške určitého percenta obratu bude hroziť aj pri nedbalosti v daňových záležitostiach. Daňový poradca spoločnosti PriceWaterhouseCooper (PwC) Andreas Kauba očakáva, že nové pravidlá zvýšia pravdepodobnosť trestného stíhania po audite.
Z hľadiska spoločností prinášajú zmeny viac byrokracie, pretože musia uplatniť oveľa viac preventívnych opatrení, aby zabránili obvineniu z podvodu alebo nedbalosti. Už nedostatočná kontrola zamestnancov účtovných oddelení môže viesť k trestnej zodpovednosti spoločnosti a k tomu aj potrestaniu zúčastnených osôb.
Novela narazila na kritiku expertov. Predstaviteľ viedenského zastúpenia PwC Friedrich Rödler upozorňuje na to, že na splnenie európskych smerníc stačilo vypracovať nové pravidlá pre oblasti, ktoré sa dotýkajú finančných záujmov Európskej únie, napríklad, clá, dovozné poplatky či daň z obratu.
Pozitívne reakcie vyvolalo zvýhodnenie pri sanácii firiem. Podľa Rödlera totiž doteraz spoločnosti museli v určitých situáciách zdaňovať účtovné zisky vyplývajúce zo sanácie. Daňové úrady v prípade platobnej neschopnosti argumentovali, že nešlo o žiadnu sanáciu, pretože podnik sa nerozvíjal a nepodnikal, a teda musel zaplatiť dane. Podľa nových pravidiel sa však daňový úrad pri súdnom konkurznom konaní dostáva na úroveň ostatných veriteľov. "Klesá tak riziko, že pri neúspešnom podnikaní bude musieť majiteľ firmy platiť ešte aj dane," tvrdí Rödler.
Nevýhodou je fakt, že toto pravidlo platí iba pre fyzické osoby a súkromné konkurzy, nie však pre kapitálové spoločnosti. Rödler to považuje za zvláštne a poukazuje aj na potrebu upraviť novelu tak, aby daňové požiadavky neznezmožnili mimosúdne vyrovnanie.