18.05.2006, 00:00

Na hraniciach hľadajú kamióny s odpadom

Pracovníci Inšpektorátu životného prostredia v Žiline Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) spolu s colníkmi a príslušníkmi cudzineckej polície kontrolujú na slovensko--českých hraniciach kamióny s odpadom, aby sa zabránilo dovozu škodlivého odpadu na Slovensko.

Pracovníci Inšpektorátu životného prostredia spolu s colníkmi a príslušníkmi cudzineckej polície už začali kontrolovať na hraniciach kamióny. Hľadajú v nich odpad. Na Slovensko je zakázané voziť odpad určený na likvidáciu či na uloženie na skládkach. Napriek tomu inšpektori pred pár týždňami skládku nemeckého odpadu našli na západnom Slovensku.
"Kontroly boli na hraničných priechodoch Drietoma v Trenčianskom kraji a v Žilinskom vo Svrčinovci. Skontrolovali sme takmer päťdesiat kamiónov, pričom dva sme vrátili naspäť do Česka. V jednom prípade išlo o dovoz odpadového papiera pre žilinské papierne Tento, kde neboli v poriadku doklady. V kontrolách budeme pokračovať a rozšírili sme ich aj na slovensko--poľské hraničné priechody," informoval vedúci odboru žilinskej inšpekcie odpadového hospodárstva Marián Cvinček.