23.02.2007, 00:00

Oblečenie z trhu už nechceme

Spotrebitelia strácajú záujem o oblečenie z trhovísk. Za nákupmi sa čoraz viac vyberajú do nákupných centier, obchodných domov alebo do špecializovaných predajní v centrách veľkých miest.

Spotrebitelia strácajú záujem o oblečenie z trhovísk. Za nákupmi sa čoraz viac vyberajú do nákupných centier, obchodných domov alebo do špecializovaných predajní v centrách veľkých miest.
V tomto trende sa Slovensko približuje k iným vyspelým krajinám Európy. Frankfurtská poradenská spoločnosť HML Modemarketing na základe svojho prieskumu očakáva, že takzvaný lacný trh s oblečením bude v budúcnosti strácať svoje pozície.
Tržnica je prvým či druhým najpreferovanejším miestom nákupu oblečenia už len pre 19 percent obyvateľov Slovenska. Koncom minulého roku bola pritom preferencia nakupovania šatstva v stánkoch na trhoviskách až o 14 percent nižšia ako v roku 2005. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK Slovakia.
Oľga Drahovská z agentúry pre prieskum trhu Terno predpokladá, že obľúbenosť trhovísk ako miest nákupov oblečenia klesla predovšetkým vo väčších mestách. V nich je totiž nielen väčšia koncentrácia kamenných predajní s oblečením, ale ľudia tam majú aj viac peňazí a väčší záujem o kvalitný tovar či módne značky.
Pod zmenu nákupných zvyklostí spotrebiteľov sa okrem vyššej kúpnej sily Slovákov výrazne podpísal aj nárast predajných plôch špecializovaných obchodov a nákupných centier. Nové obchodné parky sa snažia svoje predajné plochy prenajať odevným značkám, ktoré sú známe v celej Európe.
Podľa Lucie Rozborovej z GfK Slovakia takmer polovica obyvateľov pri kúpe kusového textilu a odevov preferuje predajne v centrách miest. "Oblečenie v centrách vyberajú najmä obyvatelia menších miest, ktorí nemajú toľko možností nákupu v hypermarketoch a obchodných centrách na okraji," dodáva Drahovská.
Najmenej priaznivcov majú predajne v centre miest Bratislavského kraja. Pri nákupoch oblečenia ich preferuje len necelá tretina obyvateľov. V tomto kraji má dominantné postavenie Bratislava a veľká časť obľúbených obchodov s oblečením je v nákupných centrách na okrajoch mesta, nie v jeho centre. Najväčšiu, až 56-percentnú obľubu nakupovania odevov v centre mesta, naopak, prieskum zaznamenal v Žilinskom kraji.

Predajne, v ktorých obyvatelia Slovenska najviac nakupujú textil a odevy
Menšia špecializovaná samoobslužná predajňa 35
Veľká špecializovaná samoobslužná predajňa 31,9
Pultová špecializovaná predajňa 28,1
Obchodný dom 24,9
Hypermarket 21,9
Stánok, tržnica 19
Supermarket, veľká predajňa 16,1
Priamy predaj 3,7
Veľkoobchod, cash and carry 1,6
Iné 17,8
* Číslo v tabuľke vyjadruje podiel respondentov, pre ktorých je daný typ predajne prvým alebo druhým najdôležitejším miestom nákupu oblečenia. Respondenmti menovali dve najpreferovanejšie miesta, preto je súčet 200%.
Zdroj : GfK Slovakia, február 2007