19.05.2005, 00:00

Akcionári Nafty si väčšinu zisku rozdelia

Nafta Gbely dosiahla v minulom roku podľa slovenských účtovných štandardov a v zmysle individuálnej ročnej účtovnej uzávierky zisk 489 miliónov korún. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti v utorok schválilo, že z tohto zisku 435 miliónov rozdelí medzi akcionárov v podobe dividend. Predstavuje to 89 percent dosiahnutého zisku po zdanení. Akcionári tak budú mať nárok na dividendu 134,5 koruny za jednu akciu. Ako informovalo vedenie spoločnosti, zisk vyprodukovala Nafta pri tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb 2,878 miliardy korún. Hlavná časť týchto výnosov je viazaná na aktivity, ktoré súvisia s podzemným skladovaním zemného plynu a prieskumom a ťažbou prírodných uhľovodíkov na Slovensku.