19.06.2006, 00:00

Zo skládok budú ekologické stavby

Na Slovensku je 160 skládok odpadu, z ktorých 109 do konca októbra 2007 musia mať integrované povolenia na prevádzkovanie. V opačnom príde sa zatvoria a budú sa ďalej len monitorovať. Integrované povolenia vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), čo vyplýva zo zákona a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovanie ovzdušia i vôd. "Integrované povolenia obsahujú podmienky na ochranu povrchových i podzemných vôd, ovzdušia i odpadového hospodárstva. Zatiaľ sme vydali 70 povolení, " povedal hovorca SIŽP Michal Štefánek.

Integrované povolenia vydáva zo zákona Slovenská inšpekcia životného prostredia. "Povolenia obsahujú podmienky na ochranu povrchových i podzemných vôd, ovzdušia i odpadového hospodárstva. Zatiaľ sme ich vydali sedemdesiat, " povedal hovorca agentúry Michal Štefánek.

Výhovorky neobstoja
Úprava skládok stojí veľa peňazí, ale ich majitelia alebo prevádzkovatelia sa na to nemôžu vyhovárať. Vedia to od roku 2001, odkedy platí zákon o odpadoch, ktorý upravuje ich skládkovanie. "Vo výhode sú tí, ktorí do ekológie investovali v predchádzajúcich rokoch z vlastných podnikateľských aktivít, zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, " zdôraznil minister životného prostredia László Miklós.
Potvrdzujú to i skúsenosti Jozefa Kondeka, majiteľa firmy Joko v Čadci, ktorá v mestskej časti Podzávoz vlastní regionálnu skládku odpadu. Do jej modernizácie za vyše desať rokov investovala 124 miliónov korún a dva roky má integrované povolenie. Skládka môže byť v prevádzke do roku 2050, má kapacitu takmer 700-tisíc kubických metrov a ročne tam kysucké obce i mestá uskladnia desaťtisíc ton odpadu.

Vlastná elektrina
Veľkým problémom sú skládkové plyny, ktoré nekontrolovane unikajú do ovzdušia. Jednou z možností je ich spaľovanie v zariadení WS Ready 800, aké majú na skládke Žilina-Považský Chlmec. V prevádzke je necelý rok a jeho vybudovanie stálo asi dvadsať miliónov korún. Financovala to holandská vláda v rámci projektu Landfill Gas Recovery in the Slovak Republic. Technológiu dodala holandská firma Van der Wiel, ktorá má 26-ročné skúsenosti so spaľovaním skládkových plynov v Európe, Južnej Amerike i v Ázii.
Zariadenie na skládke spaľuje 250 kubíkov plynov za hodinu, z ktorých možno v kogeneračnej jednotke vyrobiť 570 kilowatov elektrickej energie a tepla. "Časť použijeme v aministratívnych budovách skládky a časť elektriny dodáme energetikom, " spresnila Daniela Sklenárová zo žilinskej firmy T+T, ktorá prevádzkuje skládku v Považskej Chlmci. Zariadenie WS Ready 800 inštaluje banskobystrická firma Terrasystems. Podobné zariadenia používajú už na skládke Bartner--Nova v Spišskej Novej Vsi a do konca roka ich namontujú na skládkach v Trnave a Kolta pri Nových Zámkoch.