15.01.2007, 00:00

Priemysel hlási dvojciferný rast

Tržby v priemysle za vlastné výkony a tovar v novembri 2006 dosiahli 175,7 miliardy korún, čo je pri medziročnom raste v stálych cenách podľa informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky o 14,2 percenta viac ako v novembri 2005.

Tržby v priemysle za vlastné výkony a tovar v novembri 2006 dosiahli 175,7 miliardy korún, čo je pri medziročnom raste v stálych cenách podľa informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky o 14,2 percenta viac ako v novembri 2005. Tržby v priemyselnej výrobe narástli o 14,5 percenta. Najvýraznejšie sa zvýšili tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 60,6 percenta, vo výrobe chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 58,5 percenta a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 13,3 percenta. Nižšie ako v novembri 2005, o 9,9 percenta, boli, naopak, tržby v ťažbe nerastných surovín.
Za prvých jedenásť mesiacov minulého roka sa tržby v priemysle oproti rovnakému obdobiu roka 2005 zvýšili o 14,4 percenta.
V ťažbe nerastných surovín sa tržby znížili o 7,9 percenta. Tempo medziročného rastu tržieb v stavebníctve bolo v novembri od začiatku roka 2006 najpomalšie. Objemom 23,6 miliardy korún jeho tržby prevýšili úroveň novembra roku 2005 v stálych cenách o 4,4 percenta. Za jedenásť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2005 vlani vzrástli o 14 percent.
V predaji a údržbe motorových vozidiel pokračovala v predposlednom minuloročnom mesiaci tendencia postupného zrýchľovania rastu tržieb. Oproti novembru 2005 sa zvýšili v stálych cenách o 21,1 percenta na 17,6 miliardy korún. Vývoj súvisel s pretrvávajúcim výrazným rastom tržieb v predaji motorových vozidiel o 48 percent a v predaji súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá o 37,7 percenta. Vyššie boli podľa Štatistického úradu o 2,2 percenta aj tržby v maloobchodnom predaji pohonných látok. V údržbe a oprave motorových vozidiel tržby klesli o 19,7 percenta. Od začiatku minulého roka v predaji a údržbe motorových vozidiel tak vďaka silnému predaju tržby medziročne vzrástli o 13,9 percenta.

Obchod pomohol
Vo veľkoobchode sa v novembri 2006 oproti novembru predchádzajúceho roka zvýšili tržby v bežných cenách o 13,7 percenta na 71,8 miliardy korún. Naďalej významne rástli tržby vo veľkoobchode s nepoľnohospodárskymi medziproduktmi a v ostatnom veľkoobchode (zhodne o 23,5 percenta), v sprostredkovaní veľkoobchodu (o 11,3 percenta) a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť (o 11,2 percenta). Znížili sa len vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami (o 10,9 percenta). Vo veľkoobchode boli za jedenásť mesiacov roka 2006 tržby v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2005 vyššie o 14,8 percenta.
V maloobchode bol v novembri medziročný prírastok tržieb v stálych cenách 7,4 percenta a ich objem dosiahol 38 miliárd korún. Na vývoj mal najväčší vplyv rast v maloobchode mimo predajní o 13,5 percenta, maloobchode s potravinami v špecializovaných a nešpecializovaných predajniach o 10,6 percenta a v ostatnom maloobchode v nešpecializovaných predajniach (bez prevahy predaja potravín) o 5,6 percenta. Tržby v maloobchode medziročne za obdobie od januára do novembra vzrástli o 8,6 percenta.

Rast tržieb v priemysle

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte

Služby naberajú dych
V hoteloch a reštauráciách prevýšili tržby v jedenástom mesiaci úroveň rovnakého obdobia roka 2005 v stálych cenách o 7,6 percenta a dosiahli 3 miliardy korún. Za jedenásť mesiacov boli medziročne o 16 percent vyššie.
V doprave a skladovaní sa tržby v novembri 2006 v porovnaní s novembrom predchádzajúceho roka zvýšili v bežných cenách o 9 percent na 13,2 miliardy korún. Je to dôsledok vyšších tržieb v inej pozemnej doprave o 15,3 percenta a vo vedľajších a pomocných činnostiach v doprave o 10,2 percenta. Tržby v železničnej doprave klesli o 3,7 percenta a v leteckej doprave 13,1 percenta. Celkovo za prvých jedenásť mesiacov roka 2006 tržby v doprave a skladovaní vzrástli oproti rovnakému obdobiu roku 2005 o 12,8 percenta.
V poštách a telekomunikáciách sa v novembri realizovali tržby v objeme 6,2 miliardy korún (z toho 5,2 miliardy korún v telekomunikáciách). Pri medziročnom raste v bežných cenách o 6,3 percenta (v poštách o 24,7 percenta a v telekomunikáciách o 3,6 percenta). Od začiatku roka boli na základe zistení Štatistického úradu celkové tržby v poštách a telekomunikáciách vyššie ako v rovnakom období roku 2005 o 8,2 percenta. V poštách o 14,9 percenta a v telekomunikáciách o 7,1 percenta.
V nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách vzrástli v predposlednom minuloročnom mesiaci, oproti novembru 2005, tržby v stálych cenách o 6 percent a dosiahli 20,4 miliardy korún. Zvýšili sa hlavne tržby za rekreačné, kultúrne a športové činnosti o 12,1 percenta, za iné obchodné činnosti o 8,4 percenta a za počítačové a súvisiace činnosti o 6,2 percenta. Tempo spomalili najmä nižšie tržby za nakladanie s odpadom (o 9 percent) a za činnosti v oblasti nehnuteľností (o 4,4 percenta). Za jedenásť mesiacov prevýšili tržby úroveň roku 2005 o 10,3 percenta.