05.02.2007, 00:00

Únia chce zlepšiť prepojenie Európy

Európska komisia zverejnila koncom minulého týždňa plán na zlepšenie dopravných spojení so susednými krajinami Európskej únie prostredníctvom piatich transnárodných osí. Stať by sa tak malo do roku 2020. Severná os by mala prepojiť severnú časť EÚ s Nórskom, Bieloruskom a Ruskom.
Centrálna os by uľahčila dopravu medzi centrálnou časťou únie, Ukrajinou, Čiernym a Kaspickým morom, pričom sa predpokladá tiež priame spojenie z Ukrajiny k transsibírskej magistrále a prepojenie Donu/Volgy vnútroštátnou riečnou dopravou s Baltickým morom.
Treťou je juhovýchodná os, ktorá by spojila EÚ s Balkánom, Tureckom, južným Kaukazom, Kaspickým morom, ako aj s Blízkym východom, Egyptom a Červeným morom.
Juhozápadná trať by vychádzala z juhozápadného regiónu EÚ a spojila by túto oblasť so Švajčiarskom, s Monakom, Marokom, Alžírskom a Tuniskom s predĺžením k Egyptu.
Posledná piata trasa by bola určitou "námornou diaľnicou", ktorá by urýchlila prepravu od Baltského a Barentsovho mora, Atlantiku vrátane Kanárskych ostrovov, Azor a Madeiry, cez Stredomorie, Čierne more a Suezský prieplav až k Červenému moru. Celý projekt by si vyžiadal náklady približne 45 miliárd eur (1, 57 bilióna Sk) a väčšinu z tejto sumy by zaplatili jednotlivé členské krajiny.