Siemens spojil všetky svoje slovenské aktivity v oblasti informačných technológií do jednej skupiny Siemens IT Solutions and Services. Nová skupina zamestnáva približne 1 700 expertov v oblasti predaja, systémovej integrácie a softvérového vývoja. Zmena obchodného názvu pôvodnej spoločnosti Siemens Business Services nemá žiadny vplyv na právnu formu alebo na vlastnícku štruktúru.
Nová skupina sa na Slovensku skladá z dvoch úzko spolupracujúcich firiem -- Siemens IT Solutions and Services a Siemens Program and System Engineering.