16.09.2005, 00:00

Slovnaft neplánuje žiadnu zmenu

Vedenie Slovnaftu ani jeho majoritný vlastník MOL neuvažujú o zmene charakteru bratislavskej rafinérie na prepracovateľský typ. Podľa hovorkyne Slovnaftu Kristíny Félovej je takáto možnosť otvorená všeobecne pre každú rafinériu. Dôvodom na zmenu mala byť pokuta od ministerstva financií. "O takomto kroku však určite neuvažuje manažment ani akcionári podniku," potvrdila Félová. Prepracovateľské rafinérie zabezpečujú výlučne spracovanie ropy za poplatok. Ropné produkty v takomto prípade predávajú obchodné spoločnosti. Slovnaft v súčasnosti generuje asi 80 percent zisku z exportu. Ak by sa zmenil na prepracovateľskú rafinériu, malo by to nepriaznivý vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, do ktorého odvádza dane.