09.06.2006, 00:00

Sauer-Danfoss investuje tristo miliónov

Strojárska spoločnosť Sauer--Danfoss v závodoch v Považskej Bystrici a Dubnici v tomto roku investuje 300 miliónov korún. V dubnickom závode spustí sériovú výrobu novej generácie čerpadiel pre otvorený obvod a v Považskej Bystrici rozšíri výrobu mechanických a hydraulických komponentov.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Miloša Krausa investície pomôžu zvýšiť výrobu na tri miliardy korún, pričom za ostatné tri roky mala firma 20-percentný nárast výroby. Obidva závody Sauer-Danfossu na Slovensku zaraďuje materský koncern k najkvalitnejším v rámci globálnej divízie GBU Propel Products, ktorá má závody v Nemecku, USA, Číne a Japonsku.
"V silnej medzinárodnej konkurencii sme obstáli. Máme kvalifikovaných zamestnancov a kvalitnú produkciu. Máme nové technológie a vlastné know-how. V budúcnosti sú naše šance v produkcii s vyššou pridanou hodnotou, a nie v extenzívnom rozširovaní výroby," dodal Kraus.
Konštruktéri a vývojári Sauer-Danfossu na Slovensku sa zapájajú aj do projektov ostatných závodov koncernu v Európe, Amerike alebo Ázii. Vývoj v slovenských závodoch nadväzuje na silnú strojársku a metalurgickú vývojovú základňu, ktorá bola v 80. rokoch na Považí. V bývalých Považských strojárňach vyvíjali mechanické prevodovky a v Dubnici bol Výskumný ústav hydraulických mechanizmov.