12.10.2005, 00:00

Váha sa presúva na sofistikovanejšiu výrobu

Rastúci tlak ázijských výrobcov nás núti stavať na odbornosti a flexibilite. Sústreďujeme sa na výrobu tovarov v menších sériách, na projekty, ktoré netečú výrobnými linkami nepretržite celý rok, ale podliehajú častým zmenám. Povedal to v rozhovore pre HN predseda predstavenstva spoločnosti ZTS Elektronika Dušan Dado.

Všetky pododvetvia elektrotechnického priemyslu rastú rýchlejšie ako spracovateľský priemysel. Aké sú možnosti ich ďalšieho rastu?
-- Rýchlejší rast elektrotechnického priemyslu nie je náhodný. Má na to všetky predpoklady. Tradíciu elektrotechnickej výroby sa v mnohých regiónoch podarilo udržať a teraz sa rozvíja v nových podmienkach. V iných regiónoch, akým je napríklad Trenčiansky kraj, ktorý bol doteraz charakteristický veľkou tradíciou odevného a strojárskeho priemyslu, sa elektrotechnický priemysel začína radiť k odvetviam s najväčším počtom zamestnancov.

Čím si to vysvetľujete?
-- Dlhoročná priemyselná tradícia vygenerovala flexibilnú pracovnú silu, ktorá je schopná vo veľmi krátkom období sa prispôsobiť zmeneným podmienkam. Nezaostáva ani školstvo, ktoré pripravuje nové a odborne zdatné personálne zdroje. Takže perspektíva je optimistická.

Takže všetko je v poriadku?
-- Zvýšeniu konkurencieschopnosti v našej brandži by prospela vyššia mobilita pracovníkov, pretože pracovná sila sa pri rastúcich personálnych nákladoch postupne stane limitujúcim faktorom ďalšieho rozvoja. Ale ako vidíme, prvé iskričky sa objavujú aj v tejto oblasti, tak si myslím, že optimizmus ja naozaj namieste.

Váha jednotlivých odborov elektrotechniky sa presúva v prospech sofistikovanejšej výroby. Čo to umožňuje?
-- Sofistikovanejšia výroba prichádza automaticky s rastom výrobnej kapacity a dĺžkou pôsobenia jednotlivých výrobcov. To vytvára predpoklady na nasadzovanie technológií vyššej úrovne a tie zasa prinášajú zvýšenie produktivity. Rastúci tlak ázijských výrobcov nás núti stavať na odbornosti a flexibilite. Sústreďujeme sa na výrobu tovarov v menších sériách, na projekty, ktoré netečú výrobnými linkami nepretržite celý rok, ale podliehajú častým zmenám. A taktiež na výrobu produktov pre špecializované odvetvia, ako je napríklad zdravotníctvo či zabezpečovacie systémy. To si vyžaduje vysokokvalifikované a flexibilné tímy.

Zvyšuje sa aj význam produkcie elektrotechnického priemyslu v zahraničnom obchode. Je ešte priestor na jeho zvýšenie?
-- Naša elektrotechnická výroba -- až na malé výnimky, ktoré sa pohybujú v percentách -- od roku 1994 nachádza zákazníkov v krajinách Európskej únie alebo v zámorí. Na tom systematicky pracujeme už niekoľko rokov. Obdobia búrlivých medziročných prírastkov sú však už za nami. V súčasnosti stabilizujeme výrobnú kapacitu a sústreďujeme sa na zlepšovanie kvality, rozšírenie ponuky pre nových zákazníkov, lepšie využívanie výrobných kapacít a rýchle zvládnutie nových technológií.

Slovenskí odberatelia pre vás nie sú zaujímaví?
-- Samozrejme, že sú. Investičné stimuly a zlepšujúce sa podnikateľské prostredie už prilákali a ešte lákajú mnohých renomovaných výrobcov, nielen z automobilového priemyslu, ktorí budú hľadať u nás svojich dodávateľov. Toto je pre nás výzva. Nestaviame preto svoj podnikateľský úspech len na parametroch vývozu.

Priestor pre rozširovanie elektrotechnickej produkcie vytvára hlavne výroba podskupín pre automobilový priemysel. Elektronika tvorí už zhruba štyridsať percent ceny auta. Bude sa na tento segment orientovať aj váš podnik?
-- ZTS Elektronika od veľkosériovej výroby v pravom zmysle slova pomaly odchádza, pretože sme v tomto sektore vystavení veľkému tlaku ázijských výrobcov. Pokiaľ viem, sústreďuje sa na túto oblasť niekoľko výrobcov na Slovensku, ale automobilový priemysel a elektronika pre automobil nie je pre nás prioritná. Príležitosťou pre výrobcov, akým je ZTS Elektronika, sú montážne technológie a ich elektronická a elektromechanická výbava.

Môže byť vysoký podiel dovozu elektrotechnických výrobkov na Slovensko inšpiráciou pre rozvoj domácich výrobcov a pre príchod ďalších zahraničných investorov?
-- Nemyslím si, že inšpiráciou pre zahraničných výrobcov, najmä v spotrebnej elektronike, je vysoký slovenský dovoz. Slovenský trh je príliš malý, aby takéto aktivity podmieňoval. Aj slovenskí výrobcovia, ktorí musia investovať do technológií niekoľko desiatok miliónov korún, musia myslieť na iné trhy, alebo na kooperáciu s inými výrobcami.

Podiely v ZTS Elektronika má vo svojom portfóliu DMD Group. ZTS Elektronika -- združenie má patriť k nosným podnikom po reštrukturalizácii zbrojárskeho holdingu. Firmy v DMD Group však nemajú šancu samostatne prežiť dlhší čas, keďže Slovensko nie je dostatočne silné v zbrojných obchodoch, nemá významný modernizačný potenciál ani výrobky špičkových obranných technológií. Ako vnímate perspektívy vášho podniku v združení?
-- Nesúhlasím s tým, že Slovensko nemá výrobky špičkových obranných technológií. V nedávnej minulosti viackrát dokázalo, že ich má -- či už v projektoch pozemnej zbraňovej techniky, v muničných systémoch alebo vo vývojových projektoch. Nikto však už neočakáva projekty na úrovni osemdesiatych rokov minulého storočia. Naše kapacity sa prispôsobujú vnútroštátnym i zahraničným možnostiam. Možno treba vyčkať na zavŕšenie spomínanej reštrukturalizácie, ktorá pravdepodobne bude riešiť aj otázku samostatného prežitia jednotlivých spoločností. Ale nechcem sa pliesť do remesla iným. Naša pozícia je taká ako doteraz -- ponúkame služby sériového výrobcu vybaveného všetkými potrebnými certifikátmi. Ak nám ktokoľvek dá príležitosť, radi ju využijeme, ale naša existencia len na špeciálnej výrobe nestojí. Vyrábame elektroniku a je nám v zásade jedno, či sa použije v civilnej alebo vo vojenskej oblasti.

Poskytuje vám školstvo dosť kvalifikovaných pracovníkov?
-- Kvalifikovaných ľudí nikdy nie je dosť, situácia sa však postupne zlepšuje. Ak sa chceme rozvíjať, musíme vedieť získať nových a hlavne mladých spolupracovníkov. Priemerný vek zamestnancov v ZTS Elektronika je pod 35 rokov.

Dokážete ich získať a zaplatiť?
-- Otázka zaplatenia je zložitejšia. Vždy bude rozdiel medzi tým, čo si o dobre zaplatenom pracovníkovi myslí zamestnávateľ a čo zamestnanec. Vysoká koncentrácia elektrotechnických výrobcov v našom bezprostrednom okolí však zaiste spraví poriadok aj v tejto oblasti a ľudia si nájdu miesta s primeranými platmi a zamestnávatelia pracovníkov s primeranými požiadavkami.

Vyrábate napájacie zdroje pre priemyselné použitie, telekomunikácie, výpočtovú a kancelársku techniku. Ktoré svetové firmy ťahajú váš odbyt?
-- Naším strategickým partnerom vo výrobe napájacích zdrojov je svetový líder v tejto oblasti Delta Electronics. Spolupracujeme s jeho divíziou Energy Systems.

V čom je vaša najväčšia pridaná hodnota?
-- ZTS Elektronika je firma, ktorá vyrába -- teda vytvárame "len" pridanú hodnotu. To, že výrobné linky opúšťajú čoraz zložitejšie a kompletnejšie výrobky a pracovníci ovládajú vyššiu úroveň technológií, samo osebe zvyšuje pridanú hodnotu výrobkov, je tu však aj ďalšia zložka, ktorú pri pohľade na výrobnú linku nie je vidieť. Je to čoraz väčšia miera zodpovednosti za výrobky vyrobené v našom podniku.

Ešte donedávna ste zamestnávali okolo 700 ľudí, dvojnásobok stavu spred piatich rokov. Tento stav ste chceli udržať, ale predsa ste len v tomto roku spustili hromadné prepúšťanie. Prečo?
-- Hovoril som o stabilizácii kapacít a orientácii podniku na oblasti, kde vidíme dlhodobú perspektívu. V takýchto chvíľach podnikatelia stoja pred problémom, či tento proces robiť pomaly a riskovať jeho mnohé modifikácie, ktoré nakoniec len zvýšia náklady, alebo to urobiť razantne a s jasne stanoveným cieľom, ktorý keď sa dosiahne, prinesie pozitívne efekty. My sme sa rozhodli pre razantné riešenia. Takže 700 zamestnancov vo všetkých oblastiach, v ktorých sme činní -- a to nie je len elektronika, ale aj výroba mechanických zváraných podskupín, produktov z tvárnených plechov, projektovanie a služby kalibračného laboratória -- patrí minulosti.