27.06.2003, 00:00

Krátko

INVESTÍCIA do výstavby najväčšieho slovenského hypermarketu v Bratislave na Zlatých pieskoch, ktorý bude trinástym hypermarketom spoločnosti Tesco na Slovensku, by mohla dosiahnuť až 750 mil. Sk. Asi 150 mil. Sk z tejto sumy by pritom mali tvoriť náklady na verejnú infraštruktúru. Hypermarket s predajnou plochou 11 500 m2 otvoria koncom augusta. (hn/den)
Ilustračná snímka hn/Š. Laktiš
VLÁDA SR na včera schválila privatizáciu SAD Žilina. Do firmy vstúpi Slovenská investičná a realitná spoločnosť, ktorá za 49 % akcií SAD ponúkla 140 mil. Sk. (TASR)
V ATÓMOVÝCH elektrárňach Bohunice došlo včera ráno k neplánovanému odstaveniu štvrtého bloku elektrárne V2. Príčinou bolo nesprávne odpojenie snímača merania hladiny v parogenerátore. Snímač mal byť odpojený na nepracujúcom treťom bloku, ktorý je odstavený od 21. júna kvôli výmene paliva. Štvrtý blok pracoval na výkone 91,5 %. Počas poruchy nedošlo k poškodeniu zariadenia, nebolo ohrozené zdravie pracovníkov a nenastal ani únik látok. (TASR)
PODVIHORLATSKÉ pekárne a cukrárne Humenné vytvorili za minulý rok zisk 2,65 mil. Sk, čo je o 550 tis. Sk menej ako rok predtým. (TASR)
VÝSKUMNÝ ústav pre petrochémiu Prievidza ukončil rok 2002 s medziročným poklesom zisku o 139 tis. Sk, ktorý tak dosiahol 238 tis. Sk. (TASR)
NEZAVEDENÍM tzv. systémového poplatku, ktorý mali platiť podniky vyrábajúce si elektrinu na vlastnom zdroji, stratia Slovenské elektrárne tento rok 400 mil. Sk. Uviedol to vrchný riaditeľ úseku obchodu Pavol Ponca. (SITA)
SIEMENS Business Services (SBS) prezentoval štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Branislavovi Opaternému a poslancom NR SR ucelený pohľad na budovanie informačných a komunikačných systémov verejnej správy v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. Ako uviedol výkonný riaditeľ SBS Peter Prónay, ak si SR nebude v priebehu najbližších deviatich mesiacov počínať mimoriadne aktívne, nebude schopná ku dňu vstupu plniť viaceré prijaté záväzky. (SITA)