19.01.2007, 00:00

Sobrance pripravujú priemyselný park

Prioritou staronového primátora Sobraniec Štefana Staška je v nadchádzajúcom volebnom období zvyšovanie zamestnanosti.
Samospráva pripravuje projekt na vytvorenie priemyselného parku buď priamo v meste alebo v jeho tesnej blízkosti. "Výroba v ňom, orientovaná na spracovanie poľnohospodárskych produktov, by mohla vytvorením zhruba 200 až 300 nových pracovných príležitostí znížiť vyše 17-percentnú mieru nezamestnanosti v našom meste so 6 262 obyvateľmi," hovorí Štefan Staško. Ďalšou prioritou je dokončenie rozostavanej budovy tamojšej nemocnice. Mesto na jej výstavbu získalo 28 miliónov korún z európskych fondov. Dokončením nového nemocničného zariadenia sa zároveň uvoľnia priestory v starej budove, čím chcú Sobrance vyriešiť aj sociálnu otázku, ktorá sa týka starších a osamelých ľudí v tamojšom regióne.
Za ďalšie priority označil primátor oblasť školstva, riešenie centrálnej mestskej zóny či otázky rómskej populácie.