10.03.2017, 00:00

Dve percentá daruje väčšina firiem

Podnikatelia, ktorí chcú neziskovke odviesť časť dane, nesmú byť dlžníci ani meškať s platením daní.

Toto je maximálna ročná suma zo základu dane, ktorá nepodlieha dani.
Zdroj: HN/Pavol Funtál

Polovica zamestnancov, ale až 90 percent slovenských firiem, sa rozhodne darovať tretiemu sektoru svoje dve percentá dane. Na darovanie dvoch percent zostáva čas do konca marca.

Firmy, jedno a dve percentá
Za rok 2016 putovalo z dvoch percent z daní pre neziskovky takmer 62 miliónov eur. To je dosiaľ najvyššia suma v histórii samostatného Slovenska. „Je za tým vyšší výber daní, stabilizácia dvoch percent dane cez podpísané memorandum s ministerstvom financií a zvyšujúca sa dôvera ľudí v tento inštitút,“ skonštatoval autor legislatívnej úpravy asignačnej dane Peter Handiak.
Väčšiu časť týchto peňazí pritom tretiemu sektoru posielajú firmy. Na to, aby mohli firmy dať tretiemu sektoru časť dane, musia splniť niekoľko podmienok. Najčastejším dôvodom, prečo peniaze od daňového úradu nepoputujú zvolenej neziskovke, je ten, že firma nezaplatí daň do konca termínu na podanie daňového priznania, skonštatovala daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková. Teda do konca marca. Právnické aj fyzické osoby však môžu požiadať o predĺženie termínu na podanie daňového priznania.

Vyššie percento vďaka daru
Spoločnosti môžu tretiemu sektoru darovať buď jedno alebo dve percentá z dane. Dve percentá môže darovať iba tá firma, ktorá poskytla neziskovkám dar. Konkrétne pol percenta z hodnoty zaplatenej dane. Dar mali poskytnúť ešte v minulom roku. „To však niektoré firmy nemuseli stihnúť, prípadne neziskovkám poslali menej, ako je potrebné minimum. V takom prípade sa im uzná aj dar zaslaný v tomto roku, avšak len ak bude poslaný do lehoty na podanie daňového priznania,“ upozorňuje daňová poradkyňa zo spoločnosti A&T solutions Marcela Bošková.
Spoločnosti, ktoré poskytli dar, si darované peniaze nemôžu odpísať z daní. „Ak právnická osoba daruje pol percenta z vlastných prostriedkov, je to pre ňu typický nedaňový náklad,“ povedala poradkyňa Dagmar Bednáriková.
Zaujímavosťou je, že podnikatelia môžu darovať časť daní neobmedzenému počtu neziskoviek, kým zamestnanci alebo živnostníci si musia vybrať len jednu.

Dôležité podmienky pre firmy*:
– firma musí uhradiť svoju daň alebo daňový nedoplatok v zákonnej lehote a v celej sume, inak správca dane dve percentá nepoukáže
– v daňovom priznaní je potrebné vyplniť časť IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
– spoločnosť musí dosiahnuť sumu jedno alebo dve percentá z dane vo výške osem eur
– lehota na darovanie je do dňa podania daňového priznania
– suma dane, ktorú je možné poukázať, je vo výške jedného percenta z daňovej povinnosti
– ak firma daruje pol percenta z hodnoty zaplatenej dane, potom môže darovať dve percentá z dane
– firma nesmie vykazovať dlh voči daňovému úradu
– asignujúca spoločnosť nemá povolený odklad platenia dane, ani platenia dane v splátkach
– firma musí zreteľne identifikovať príjemcu dvoch percent z daní. V opačnom prípade príjemcovi peniaze neprídu.
*vypracované podľa daňových poradkýň Alicy Orda Oravcovej a Dagmar Bednárikovej

Príklad:
Podporiť neziskový sektor cez svoje dane môžu aj stratové firmy. Percento dane sa totiž počíta aj z daňovej licencie, a to nasledovne:
Daňová licencia
Jedno percento dane
(nebol poskytnutý dar)
Minimálna výška daru
(pol percenta z dane)
Dve percentá dane
(bol poskytnutý dar)
480
0
2,40
9,60
960
9,60
4,80
19,20
2 880
28,80
14,40
57,60
číselné údaje v tabuľke sú v eurách.
*príklad vypracovala daňová poradkyňa Marcela Bošková


Fyzické osoby, dve a tri percentá
Na ro

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.