27.05.2016, 00:00

Trenažér vycvičí ľudí na inej úrovni

Vývoj je spojený s výzvami. Ak sa zrealizujú, máme motiváciu do nových projektov, vraví Andrej Štefánik pre HN.

V súťaži Inovatívny čin roka si spoločnosť CEIT za virtuálny trenažér tento rok odniesla prvú cenu v kategórii Inovácia služby. Myšlienka vzišla priamo z pravidelných stretnutí s vrcholovým vedením automobilového závodu Volkswagen Slovakia, vraví Andrej Štefánik za ocenenú spoločnosť CEIT.

Komu má virtuálny trenažér slúžiť?
Slúži na tréning zamestnancov priemyselných podnikov. Aktuálne ho využívajú napríklad v automobilovom závode Volkswagen Slovakia či Škoda Auto na tréning operátorov údržby, aby boli schopní v čo najkratšom čase diagnostikovať poruchu, ktorá sa vyskytla vo výrobe. Pri dodržaní všetkých technologických a bezpečnostných požiadaviek ju môžu odstrániť.

V čom spočíva inovácia, za ktorú ste si odniesli prvú cenu?
Ide o inovatívny prístup k tréningom s využitím technológie virtuálnej reality. Virtuálny trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Podmienky sú tak totožné s reálnou výrobou. Školenie prebieha na multidotykových monitoroch, pričom operátor sa vo virtuálnej robotickej bunke pohybuje prostredníctvom interaktívneho ovládača. Tréning možno realizovať na malom priestore a nie je potrebné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku. Pre podnik tak prináša úsporu financií, ale aj možnosť školení takých modulov, pri ktorých je vysoké riziko poškodenia dielov.

V akých odvetviach sa dá využiť?
V akejkoľvek oblasti priemyselnej výroby.

Vyvinúť niečo nové si vyžaduje určitý čas. Ako dlho trvalo, kým ste dospeli k nejakému želateľnému výsledku?
Vývoj trenažéra trval približne trištvrte roka. Stále ho však nepovažujeme za definitívne ukončený. Naša spoločnosť prináša priemyselným podnikom stále nové a nové inovatívne riešenia. Takže aj v prípade virtuálneho trenažéra neustále pracujeme na tom, aby bol tento nástroj ďalej inovovaný, aby sa možnosti jeho využitia rozširovali.

Zrejme išlo o tímovú prácu?
Áno, je to dielo tímu ľudí. Za všetkých spomeniem projektového manažéra Miroslava Dilského, pod ktorého vedením pracoval tím Digitálneho podniku, a Tomáša Michuleka, ktorý usmerňoval vývoj softvéru na vlastnej grafickej platforme ELLA.

Aké máte ďalšie plány, koho mienite osloviť alebo ste už oslovili?
Ako som už spomínal, virtuálny trenažér je využiteľný v akejkoľvek oblasti priemyselnej výroby na odbornú prípravu zamestnancov. Pre účastníkov je prístupnejšou, prijateľnejšou a efektívnejšou formou rozvoja ich zručností a kompetencií. V automobilových závodoch, kde ho aktuálne využívajú, sú s ním spokojní tréneri aj trénovaní, ktorí sa dokonca informujú aj o iných moduloch. Predstavili sme ho aj priemyselným podnikom z iných oblastí ako automotive, kde sa taktiež stretol so záujmom a s pozitívnym ohlasom.

Cenu, ktorú ste dostali, udeľuje minister hospodárstva. Vláda celkovo chce podporovať inovatívne podniky. Je podľa vás doterajšia podpora dostatočná? Prípadne v čom vidíte medzery?
Prepojenie vedy, výskumu, vzdelávania a priemyselnej praxe je predpokladom vytvárania inovácií, rastu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rozvoja. Oceňujeme záujem vlády podporovať inovatívne podniky, keďže financovanie výskumu a vývoja inovatívnych riešení len z komerčne dosiahnutých ziskov je náročné. Verím, že inovatívne projekty budú mať ešte vyššiu finančnú alokáciu a bude ich možné realizovať flexibilnejšie a s nižšími administratívnymi nárokmi.

Chcete s trenažérom preraziť ďalej, aj na zahraničné trhy? Ako vidíte svoje šance?
Keďže naša spoločnosť sa orientuje na transfer inovácií do priemyselného prostredia v regióne celej strednej Európy, ani v prípade virtuálneho trenažéra sa nesústredíme len na domáci trh. Ako som spomínal, bol už úspešne nasadený v najväčšom automobilovom závode v Čechách.

Čo by ste odkázali slovenským inovátorom, oplatí sa venovať energiu a čas na vývoj niečoho nového?
Rozhodne áno. Vývoj je vždy spojený s novými výzvami. Keď sa ich podarí úspešne zrealizovať a zhmotniť v podobe inovácií, ktoré prinášajú úžitok, dostaví sa veľké zadosťučinenie za všetku vynaloženú námahu a energiu a tiež nová motivácia do ďalších projektov.

Ako vznikol virtuálny trenažér
Myšlienka vyvinúť flexibilný, originálny a inovatívny nástroj na zážitkové školenia – virtuálny trenažér – vzišla priamo z realizovaných pravidelných stretnutí s vrcholovým vedením automobilového závodu Volkswagen Slovakia na čele s vtedajším predsedom predstavenstva tejto spoločnosti Albrechtom Reimoldom a vrcholovým vedením akciovej spoločnosti CEIT. Ide už o dlhodobú spoluprácu na viacerých inovatívnych projektoch.

Kto je Andrej Štefánik
Absolvoval Žilinskú univerzitu, Fakultu riadenia a informatiky, odbor aplikovaná matematika a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Odborne sa venuje oblasti konceptu Digitálneho podniku, simulácie výrobných a logistických systémov a riadení vývoja podporných aplikácií pre projektovanie výrobných a logistických riešení. Je zodpovedným riešiteľom a koordinátorom vo viacerých národných a medzinárodných výskumných projektoch, ako aj projektoch pre priemyselnú prax. Jeho vzormi sú zakladatelia akciovej spoločnosti CEIT a tiež profesori Žilinskej univerzity Milan Gregor, Štefan Medvecký a Branislav Mičieta.