21.01.2003, 00:00

Štát prichádza o dane z dividend

Pri privatizácii strategických podnikov vláda neošetrila možné úniky na daniach z dividend. Noví akcionári môžu svoje podiely jednoducho previesť na dcérske firmy v krajine s výhodnejším zdanením. Zahraniční akcionári tak na Slovensku nemusia z dividend odviesť žiadnu daň. Tento scenár použila nemecká spoločnosť RWE, ktorá od roku 2001 vlastní 40 % akcií Nafty Gbely. Po prevode podielu na RWE Gas International, sídliacu v Holandsku, stratila SR na daniach z dividend približne 7,8 mil. Sk. Dôvodom je fakt, že SR má s Holandskom uzavretú zmluvu o nulovej dani z dividend. "Nemohli sme nič ovplyvniť, pretože ku kontrole a k prístupu sme sa dostali po tom, ako boli uzavreté transakčné dokumenty. Treba sa spýtať tých, čo boli pri moci, prečo je to tak," povedal minister hospodárstva Robert Nemcsics. V budúcnosti bude podľa jeho slov trvať na tom, aby sa podobným prípadom predišlo. Podľa Michala Šušáka zo spoločnosti Credit Suisse First Boston, ktorá bola poradcom vlády pri privatizácii SPP, sa takémuto úniku pred platením daní nedá predísť. "Právo kupovať, predávať, darovať či presúvať majetok je základom vlastníckeho práva a nedá sa nijako obmedziť," skonštatoval. Výnimka by podľa neho prichádzala do úvahy, ak by predaj výrazne poškodil SR, alebo ak by sa uzavrela vzájomná dohoda či predkupné právo.