11.03.2016, 00:00

Banky už majú kvalitnejší kapitál

Od začiatku tohto roka sa opäť dostalo do pozornosti zdravie európskych bánk, ktorým klesali akcie. Sú úverové domy dostatočné odolné proti trhovým výkyvom?
Áno, pretože dnes máme iný bankový systém v porovnaní s tým, ktorý sme tu mali pred krízou či v roku 2012. Banky majú oveľa viac kapitálu a ten je kvalitnejší. Tiež sme lepšie pripravení, lebo máme nový regulačný rámec. V prvom rade tu máme bankovú úniu, ktorá je veľkým zlepšením. To, že máme európsky dohľad bez národných vplyvov, je tiež veľmi osožné. Sme lepšie pripravení na ťažké situácie aj vďaka tomu, že rada pre jednotný bankový dohľad začala fungovať začiatkom tohto roka.
Spomenuli ste, že banky majú kvalitnejší kapitál. Môžete vysvetliť v čom?
V prvom rade kapitál, ktorým sa meria schopnosť bánk čeliť krízam, je kvalitnejší. Tiež sme zlepšili metodológiu pri dohľade nad bankami pre druhý pilier kapitálových požiadaviek. Teraz môžeme vyžadovať viac kapitálu od všetkých dohliadaných bánk v eurozóne.
Sú európske banky odolné aj proti možnej dlhovej kríze?
Čo sa týka úverového rizika, stále máme nejaké zdedené aktíva. V niektorých krajinách sú dodnes vysoké úrovne nesplácaných pôžičiek. Ale aspoň boli tieto zlé úvery identifikované a celkom dobre pokryté opravnými položkami. Nie je to jednoduchý problém a bude trvať dlhšie, aby sa to vyriešilo. Potrebujete na to správne legislatívne prostredie a možnosti na znovuzískanie kolaterálu, čo nebolo vždy možné v niektorých krajinách. Tiež potrebujete sudcov, ktorí vedia rozhodovať, ak je to potrebné. My sme na tieto záležitosti zriadili expertnú skupinu, ktorej šéfuje viceguvernér Írskej centrálnej banky. Írsko totiž urobilo dobrú prácu s bankami pri riešení nesplácaných úverov.
V Taliansku sú banky stále zaťažené zlými úvermi. Kde vidíte riešenie tejto otázky?
Na tieto problémy musíte použiť všetky nástroje, ktoré máte. Niektoré zlé úvery môžu byť vyriešené v rámci súvahy banky, iné predané. V Taliansku ponúka štát garancie za dobré časti týchto úverov pod istými podmienkami, pričom sa to nepovažuje za štátnu pomoc.

Raz ste povedali, že monetárna politika je ako liek, ktorý môže mať bočné efekty, a preto ho pacient nemôže brať donekonečna. Ako dlho banky vydržia obdobie nízkych úrokov, aby im to nepoškodilo zisky?
Myslím, že všetky banky by mali prehodnotiť svoje biznis modely, aby sa uistili, že sú udržateľné. Banky majú stále čo zlepšovať. Napríklad pomer nákladov k výnosom je v niektorých stále vysoký. Ak by sa zlepšili v internet bankingu, tak by si tento pomer znížili. Stále však majú miesto na zlepšovanie ziskovosti. V niektorých krajinách je možno veľa bánk, takže je tam priestor na zlučovanie.

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.